"Brennstoff" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Brennstoffpaliwo

Beispieltexte mit "Brennstoff"

fossiler Brennstoffpaliwo kopalne
bestrahlter Brennstoffpaliwo napromieniowane
Menge Brennstoff bzw. MaterialIlość paliwa lub materiału
als Brennstoff zur Beheizung seines landwirtschaftlichen Betriebs,paliwo do ogrzewania gospodarstw rolnych wnioskodawców,
Brenner für festen Brennstoff oder Gas (einschließlich kombinierte Brenner)Palniki piecowe na paliwo stałe lub gaz (włączając palniki wielopaliwowe)
Auszuschließen ist der Einsatz von Brennstoff auf Flughäfen für den Bodenverkehr.Z wyłączeniem zużycia paliwa w portach lotniczych na transport naziemny.
gegebenenfalls ein Proxywert für den unteren Heizwert der als Brennstoff verwendeten Biomasse-Stoffströme;w stosownych przypadkach wartość przybliżoną dla wartości opałowej strumieni materiałów wsadowych złożonych z biomasy i użytych jako paliwo;
mit fossilem Brennstoff befeuerte Energieerzeugungsanlagen mit betriebsbereiter CO2-Abscheidung und -speicherung (CCS)Elektrownie opalane paliwem kopalnym z operacyjnym wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (CCS)
Energieerzeugungsanlage, die elektrische Energie sowohl aus einer erneuerbaren Energie als auch aus einem fossilen Brennstoff erzeugtElektrownia, która generuje energię elektryczną zarówno z odnawialnego źródła energii, jak i ze źródła w postaci paliw kopalnych.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Brennstoffanreicherungwzbogacanie paliwa
Brennstoffzelleogniwo paliwowe
Substitutionsbrennstoffpaliwo zastępcze
Kernbrennstoffpaliwo jądrowe
Brennstoff- oder MaterialbezeichnungNazwa paliwa lub materiału
Arten fossiler Brennstoffe.Typy paliw kopalnych.
Wiederaufbereitung des Brennstoffsprzerób paliwa
Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs.świadczenia usług w zakresie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym.
Brennstoffmenge (t) oder (Nm3)Ilość paliwa [t] lub [Nm3]
Brennstoffen für die Energieerzeugung.paliw do produkcji energii.
Brennstoffe – Lagerung und Aufbereitung;paliwa – składowanie i przygotowywanie,
Brennstoffemissionsfaktoren, bezogen auf den unteren Heizwert (Hu)Współczynniki emisji paliw odniesione do wartości opałowej (NCV)
Kokereien, Raffinerien und Verarbeitung von KernbrennstoffWytwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz przetwarzanie paliwa jądrowego.
Art des fossilen Brennstoffs.Typ paliwa kopalnego.
Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffenprodukcja energii z paliw kopalnych
Andere gasförmige u. flüssige BrennstoffeInne paliwa gazowe i ciekłe
Kontrollierte Brennstoffzugabe z. B. durch:Kontrolowane podawanie paliwa obejmuje na przykład:
Art der Brennstoffressource (FossilFuelResourceType)Typ zasobu paliwa kopalnego (FossilFuelResourceType)
Erbringung von Dienstleistungen des Kernbrennstoffkreislaufs,świadczenie usług jądrowego cyklu paliwowego;
Kontrollierte, konstante und kontinuierliche BrennstoffzufuhrKontrolowane podawanie paliw w sposób ciągły i nieprzerwany