"Bitte" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Bitteprośba

Beispieltexte mit "Bitte"

bitte wartenproszę czekać
bitte prüfenProszę sprawdzić.
Bitte beachtenprosimy przestrzegać co następuje
bitte beachtenZwrócić uwagę
Bitte einloggen.Zaloguj się.
bitte Teil prüfensprawdź detal
Bitte erläutern Sie:Należy opisać:
Bitte kurz beschreiben:Proszę przedstawić krótki opis:
Bitte Passwort bestätigenPotwierdź hasło
Bitte genau aufschlüsseln.Należy przedstawić szczegółowy podział.
bitte die Länge angebenproszę podać długość
Bitte Watch List auswählenWybierz Watch List
Bitte Steuerung Ein drückenproszę włączyć sterownik
Bitte kurz beschreiben [22]:…Proszę przedstawić krótki opis [22]…
bitte entfernen Sie die FlaschenUsuń butelki.
Bitte in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen.Wypełnić dokument drukowanymi literami.
bitte die Verstellreihenfolge einhaltenPrzestrzegać kolejności wykonywania prac!
bei Bestellung bitte angebenna zamówieniu należy podać
Interner Fehler, bitte meldenWewnętrzny błąd, zgłoś
Fassen Sie bitte kurz zusammen:Proszę o podanie krótkiego podsumowania:
Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben:Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:
Niveau Innenschmierung, bitte nachfüllenPoziom smarowania wewnętrznego, proszę uzupełnić stan
Niveau Minimalschmierung, bitte nachfüllenPoziom smarowania minimalnego, proszę uzupełnić stan
Niveau Zentralschmierung, bitte nachfüllenPoziom smarowania centralnego, proszę uzupełnić stan

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Abbitteprzeprosiny
Bitte!Proszę!
bittercierpki
Bittergurke (Momordica charantia)Przepękla ogórkowata (Momordica charantia)
Erbitte Landung inProszę o lądowanie w
Sonstiges (bitte angeben)inne czynności (proszę wyszczególnić)
bitte putzen Sie den BildschirmTeraz możesz wyczyścić monitor!
Bitte wählen Sie die Versandartprosze wybrac rodzaj przesylki
Bitte auf das Symbol [x] klicken.Proszę kliknąć na symbol [x].
Bitte Kopien der Berichte beifügen.Proszę dołączyć kopie sprawozdań.
Bitte Prüfen sie Programm ParameternSprawdź parametry programu
Bitte Nullpunktwerte per Hand eintragen.Wprowadź ręcznie wartości punktu zerowego.
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus (*).Proszę wypełnić pole obowiązkowe (*)
geben Sie bitte das Passwort einWprowadź hasło!
Wenn ja, bitte Nachweise vorlegen:Jeżeli tak, to proszę przedstawić potwierdzające dokumenty, uzasadniające taką intensywność:
Pkw (bitte genaue Angaben machen )Samochód (proszę podać szczegóły )
Flugzeug (bitte genaue Angaben machen )Samolot (proszę podać szczegóły )
Eisenbahn (bitte genaue Angaben machen )Pociąg (proszę podać szczegóły )
Fehler entdeckt? Bitte benachrichtigen Sie uns.Czy znaleziono błąd? Proszę nas poinformować.
Kontaktinformationen (bitte mitgliedstaatsspezifische Informationen eintragen)Informacje kontaktowe (należy wstawić informacje dotyczące konkretnych państw)