"Biotechnologie" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Biotechnologiebiotechnologia

Beispieltexte mit "Biotechnologie"

Einzelziel für BiotechnologieCel szczegółowy w dziedzinie biotechnologii
Internationales Zentrum für Gentechnik und BiotechnologieMiędzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii
Ebenso erfasst ist kommerzielle Forschung in den Bereichen Elektronik, Pharmazie und Biotechnologie.Kategoria ta obejmuje również badania komercyjne dotyczące elektroniki, farmacji i biotechnologii.
Unterstützung der Spitzenforschung in der Biotechnologie als künftiger InnovationsmotorWspieranie najnowocześniejszych biotechnologii jako przyszłych czynników stymulujących innowację