"Biogas" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Biogasbiogaz

Beispieltexte mit "Biogas"

Bioenergie: jede nachhaltige Energie aus Deponiegas, Klärgas, Biogas oder in Biomasseanlagen gewonnener Biokraftstoff.bioenergia: wszelki odnawialny gaz wysypiskowy, gaz z oczyszczalni ścieków, energia biogazu lub paliwo uzyskiwane z instalacji energetycznych biomasy.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Biogas, erzeugt durch die Umwandlung organischer Stoffe aus erneuerbarer Biomasse,biogaz produkowany w procesie przetwarzania substancji organicznych z odnawialnej biomasy;