"Biene" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Bienepszczoła

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Bienenzuchtpszczelarstwo
Bienenzuchterzeugnisse, Teil XXII;produkty pszczele, część XXII;
Beihilfe im bienenzuchtsektorPomoc w sektorze pszczelarskim
Bienenwachs und andere Insektenwachse, auch raffiniert oder gefärbtWosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione
Apis mellifera L. (Bienenwachs, Absolue)Apis mellifera L. (wosk pszczeli, absolut)
Nationale Zahlungen für die BienenzuchtPłatności krajowe na rzecz pszczelarstwa
Lebende Bienen und Keimplasma von BienenPszczoły żywe i plazma zarodkowa pszczół
Honig und sonstige Erzeugnisse der BienenzuchtMiód i produkty pszczelarstwa
Begriffsbestimmungen für den BienenzuchtsektorDefinicje dotyczące sektora pszczelarskiego
Unterstützung der Wiederauffüllung des Bienenbestands der Union;środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli w Unii;
Bekämpfung von Bienenstockfeinden und -krankheiten, insbesondere der Varroatose;zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy;