"Betätigung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Betätigungaktywowanie
Betätigunguruchamianie

Beispieltexte mit "Betätigung"

Betätigung durch Drucklufturuchamiana sprężonym powietrzem.
Betätigung des akustischen Warnsignals (Signalhorn),użycie dźwiękowego urządzenia ostrzegawczego (syrena),
Betätigung dieser Taste schaltet das Hauptschütz, dadurch werden alle Aggregate mit Spannung versorgtNaciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie stycznika głównego i podanie zasilania prądem elektrycznym do wszystkich agregatów.
maximale Wegstrecke nach Betätigungmaksymalna droga pokonywana po włączeniu
Beurlaubung wegen politischer Betätigungurlop na działalność polityczną
Anfangstemperatur der Bremstrommel bei jeder Betätigung der BremseTemperatura początkowa bębna hamulcowego podczas każdego hamowania
Schritte 12 bis 19 sind wahlfrei (falls Betätigung nicht ausreicht)Kroki 12–19 są fakultatywne (jeżeli aktywacja nie jest wystarczająca)
Befehleingabe erfolgt durch die Betätigung der Taster F1...F4 oder K1...K4Rozkazy wprowadza się za pomocą przycisków F1...F4 lub K1...K4.
quittieren Sie die Meldung nach Behebung der Störung durch Betätigung des Tasters STARTPo usunięciu usterki należy ją skwitować za pomocą przycisku START.
Stoppen Sie die Maschine vor dem Öffnen der Schutztüren durch Betätigung der STOP Taste.Przed otwarciem drzwi ochronnych należy zatrzymać maszynę, naciskając przycisk STOP,
Die Schleifriemen der S-Einheiten werden hydraulisch gespannt, die Betätigung erfolgt über die BedieneinheitPasy szlifierskie zespołów S są naciągane hydraulicznie, a włączanie realizowane jest na pulpicie obsługi.
der Maschinenbediener bestätigt mit der Betätigung des Freigabetaster, dass der Nietvorgang ausgelöst werden kannNaciskając przycisk zezwolenia, operator maszyny potwierdza możliwość uruchomienia procesu nitowania.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Betätigungsleistelistwa uruchamiająca
Ambossabhebung über Betätigungshebelpodnoszenie kowadełka za pomocą dźwigni
Hauptkabelbündel und Sensor-/BetätigungsleitungenGłówna wiązka elektryczna i przewody czujników/siłowników
Betätigungs- und Übertragungseinrichtungen des Anhängerbremssystems in Fahrzeugen, die zum Ziehen von Anhängern ausgerüstet sind: …Sterowanie i przenoszenie układów hamulcowych przyczepy w pojazdach przystosowanych do ciągnięcia przyczepy: …
dies muss vor jeder Schaltbetätigung erfolgenMusi to nastąpić przed każdym przełączeniem.
Die Handhilfsbetätigung am Steuerventil drückenNacisnąć na aktywację wspomagania ręcznego przy zaworze sterującym.
durch Eindrücken eines Knopfes (Zug/Druckbetätigung).poprzez wyciśnięcie przycisku (przełącznik typu wciśnięty-wyciśnięty).
der Motor mit der normalen Betätigungseinrichtung angelassen unduruchomienie silnika normalnym urządzeniem rozruchowym;
durch Drehen einer Betätigungseinrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn;poprzez obrócenie regulatora obrotowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;
Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen, Warn- und KontrollleuchtenOznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników
Anordnung und Kennzeichnung der Handbetätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und AnzeigerRozmieszczenie i oznaczenie ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników