"Besteuerungsgrundlage" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Besteuerungsgrundlagewymiar podatku

Beispieltexte mit "Besteuerungsgrundlage"

der zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlage für steuerliche Zwecke anwendbare Kurs, sofern eine solche festgelegt wird, oderkurs walutowy stosowany dla określenia kwoty podlegającej opodatkowaniu do celów podatkowych, jeżeli taki jest ustalony; lub