"Beispiel" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Beispielprzykładowo
Beispielprzykład

Beispieltexte mit "Beispiel"

Zum BeispielPrzykłady
Beispiel für einen MischvorgangPrzykład procesu mieszania
Beispiel für eine PassworteingabePrzykład wpisywania hasła
Beispiel für ein EG-TypgenehmigungszeichenPrzykład znaku homologacji typu WE
Beispiel eines Eintrags in einer NachschlagetafelPrzykładowy wpis w tablicy przeglądowej
Beispiel einer Referenzwertdarstellung für ESOB 2900Przykład wykresu sprawności wzorcowej dla pompy ESOB 2900
Beispiel für die Kennzeichnung einer BremsbackeneinheitPrzykładowe oznakowanie zespołu szczęk hamulcowych
Beispiel für die Kennzeichnung eines TrommelbremsbelagsPrzykładowe oznakowanie okładziny hamulca bębnowego
sofern verfügbar, Informationen zu Alternativen und deren relative Risiken, zum Beispielinformacje o substancjach alternatywnych i związanych z nimi ryzykiem, tam gdzie dostępne, takie jak:
Wird die Antwort auf ein Auskunftsersuchen in der Folge gegenstandslos, weil zum BeispielJeżeli odpowiedź na zapytanie stanie się następnie z jakiegoś powodu nieważna, ponieważ np.:
Die nachfolgende Darstellung zeigt das vollständige System und die dazugehörigen Einstellungen für dieses Beispiel.Poniższa ilustracja przedstawia kompletny system oraz właściwe ustawienia dla tego przykładu.
andere Inputfaktoren als Marktpreisnotierungen, die für den Vermögenswert oder die Schuld beobachtet werden können, zum Beispieldane wejściowe inne niż ceny notowane, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, na przykład:
in diesem Beispiel BreitenfeldW podanym przykładzie liczba pól w poziomie
Dieser Fall ähnelt somit Beispiel 1.Ten przypadek jest zatem podobny do Przykładu 1.
weiteres Beispiel für Handhabungshilfenkolejny przykład manipulatorów
Jedes Beispiel wird für sich betrachtet.Każdy przykład jest rozpatrywany oddzielnie.
Dies ist ein Beispiel für eine Hilfeanzeige.Jest to przykład wyświetlania pomocy.
finanzielle Annahmen, zum Beispiel in Bezug auf:założenia finansowe dotyczące takich zagadnień, jak:
ein Beispiel einer Kartenebene wird angegeben.“podaje się jeden przykład warstwy.”;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Beispielprojektprojekt przykładowy
Anwendungsbeispieleprzykłady zastosowania
Beschriftungsbeispieleprzykłady opisywania
Spannbeispieleprzykłady mocowania
AnwendungsbeispielePrzykłady zastosowań
Beispielanzeige Text-Dateiprzykładowa prezentacja pliku tekstowego
konkrete Beispielekonkretne przykłady
Anwendungsbeispiele, Rauheitstasterprzykłady zastosowań czujnika chropowatości
Beispiele zum BarcodePrzykłady kodów paskowych
Beispiele für Anwendungenprzykłady zastosowań
Beispiel: Verarbeitendes GewerbePrzykład: Wytwarzanie
Beispiele der MarkenbezeichnungenPrzykładowe nazwy produktów
Beispiel: gravitative MassenbewegungPrzykład: Osuwiska
Denkbar wären beispielsweise:Mogą one polegać na przykład na:
Einsatzbeispiel im Werkzeugwagenprzykład zastosowania w wózku narzędziowym
Beispiele solcher Maßnahmen sind:Przykłady takich mierników to:
Beispiel: Gehalt an organischem KohlenstoffPrzykład: Zawartość węgla organicznego
Beispiel: schrumpfende und quellende TonbödenPrzykład: Kurczące się i pęczniejące iły
Beispiel zur Veranschaulichung des Paragraphen 51CPrzykład ilustrujący paragraf 51C
Beispiel für die Kennzeichnung einer Bremsklotz-EinheitPrzykładowe oznakowanie klocka hamulcowego
Beispiel: Coverages des Gehalts an organischem KohlenstoffPrzykład: Siatkowe pokrycie zawartości węgla organicznego
Beispiel einer Einrichtung zur Biegeprüfung der SpiegelgehäusePrzykład urządzenia do badania zginania obudów ochronnych lusterek wstecznych
Diese Zahlen sind nur beispielhaft.Dane podane orientacyjnie.
Angepasste Leitlinien und spezifische BeispieleSpecjalne wytyczne lub konkretne przykłady
Wenn ja, bitte beispielhafte Projekte nennen: …Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, to proszę podać przykłady głównych projektów: …
Arten der Ausführung von Bremsscheiben (Beispiele)Typy konstrukcji tarcz hamulcowych (przykłady)
Einspeisungstarife als Hauptbeispiel für FörderungenTaryfy gwarantowane jako główny przykład systemów wsparcia
Dazu können beispielsweise Vermögenswerte verkauft werden.Może się to wiązać np. ze sprzedażą aktywów.
Angepasste Leitlinien, Vorlagen und/oder spezifische BeispieleSpecjalne wytyczne, wzory lub konkretne przykłady