"Befestigungsschraube" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Befestigungsschraubeśruba mocująca
Befestigungsschraubewkręt mocujący

Beispieltexte mit "Befestigungsschraube"

Befestigungsschraube für GleitschuheŚruba mocująca stopki ślizgowej
Befestigungsschraube Riemenspanner SchleifbandantriebŚruba mocująca napinacza pasa napędu pasa szlifierskiego
Bohrung für Befestigungsschraubeotwór do śruby mocującej
Befestigungsschraube anziehen / Einstellschraube konternPrzykręcić śrubę mocującą / zabezpieczyć śrubę nastawczą.
Befestigungsschraube M8x35 muss unbedingt so nah wie möglich an der Traverse liegenkoniecznie położyć śrubę mocującą M8x35 możliwie jak najbliżej trawersy.
Befestigungsschraube der Spannrolle lösen (nur bei aufgeschwenkter G-Einheit von hinten zugänglich, 19mm Schlüsselweite)Poluzować śrubę mocującą roli napinającej (dostępna tylko przy wychylonym w górę zespole G, stosować klucz "19")
Mit Senkung, einschl. Druckfeder und Befestigungsschraubez wgłębieniem, wraz ze sprężyną naciskową i śrubą
Umseitig die Befestigungsschraube (Schlüsselweite 19 mm) der Spannrolle(1) anziehen (Anzugsdrehmoment siehe Kapitel 8.3).Dokręcić śrubę mocującą (kluczem 19 mm) rolki napinającej (1) (moment siły, patrz rozdział 8.3).
kontern Sie mit dem Maulschlüssel SW 7 die Zeigerwelle, schrauben Sie die Befestigungsschraube (4) und die Federscheibe (5) herausZabezpieczyć trzpień wskazówki kluczem szczękowym o rozwartości 7, odkręcić śrubę mocującą (4) i podkładkę sprężystą (5).
kontern Sie mit dem Maulschlüssel SW7 die Zeigerwelle, lösen Sie die Befestigungsschraube (4) und justieren Sie den Zeiger neu auf dem RuhepunktZabezpieczyć trzpień wskazówki kluczem szczękowym o rozwartości 7, odkręcić śrubę mocującą (4) i ponownie ustawić wskazówkę w pozycji spoczynkowej.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Befestigungsschraubenśruby mocujące
Befestigungsschraube-Abdeckhaubeśruba mocująca osłony kryjącej
Befestigungsschrauben-Antriebsmotorśruby mocujące silnika napędowego
Befestigungsschrauben-Riemenspannerśruby mocujące napinacza pasa
Befestigungsschrauben lösenpoluzować śruby mocujące
Befestigungsschrauben ausschraubenwykręcić śruby mocujące
Befestigungsschrauben-Riemenspanner lösenPoluzować śruby mocujące napinacza pasa
mit Befestigungsschraubenze śrubami mocującymi
Befestigungsschrauben für Gesenkfräserwkręty mocujące do frezów do matryc
Befestigungsschrauben Abdeckhaube ausschraubenwykręcić śruby mocujące osłony kryjącej
Befestigungsschrauben lösen, nicht abschraubenPoluzować śruby mocujące, ale ich nie odkręcać
Befestigungsschrauben mit Anzugsdrehmoment festziehenDokręcić śruby mocujące odpowiednim momentem siły
Befestigungsschrauben lösen und Umlenkrolle nach hinten schiebenPoluzować śruby mocujące i przesunąć rolkę nawrotną w tył.
Befestigungsschrauben einschrauben und mit Anzugsdrehmoment festziehenWkręcić śruby mocujące i dokręcić odpowiednim momentem siły
Befestigungsschrauben der Lenkrollen am Kompakttrockner regelmäßig überprüfen, ggf. festziehen.Regularnie kontrolować i dokręcać śruby mocujące rolek kierujących pod osuszaczem kompaktowym.
Feineinstellung ohne Lösen der Futterbefestigungsschraubenprecyzyjne nastawianie bez poluźniania śrub do mocowania uchwytu.
lösen Sie die Befestigungsschrauben zwischen Welle und KlappeOdkręcić śruby mocujące między trzpieniem i klapą
vergütet und geschliffen mit Befestigungsschrauben zum Befestigen der Aufsatzbacken auf den Grundbacken.ulepszone cieplnie i szlifowane, ze śrubami do mocowania szczek nasadzanych na szczekach podstawowych.
Vergütet und geschliffen, mit Befestigungsschrauben zum Befestigen der Aufsatzbacken auf den Grundbacken.ulepszone cieplnie i szlifowane, ze śrubami do mocowania szczęk nasadzanych na szczękach podstawowych.
dabei ist zu beachten, dass die Befestigungsschrauben nicht zu lang sind und auf den innen eingebauten Pneumatikzylinder drückenNależy przy tym mieć na uwadze, aby śruby mocujące nie były zbyt długie i aby nie naciskały na wbudowany wewnątrz siłownik pneumatyczny.