"Automatikbetrieb" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Automatikbetriebtryb automatyczny

Beispieltexte mit "Automatikbetrieb"

Automatikbetrieb StartTryb automatyczny START
Automatikbetrieb läuftTryb automatyczny trwa.
im Automatikbetriebw trybie automatycznym
Automatikbetrieb ist aktivaktywowany tryb automatyczny
Programmablauf im AutomatikbetriebPrzebieg programu w trybie automatycznym
Maschine ist im AutomatikbetriebMaszyna jest w trybie automatycznym
Anlage BEREIT für AutomatikbetriebInstalacja GOTOWA do trybu automatycznego
Maschine ist nicht im AutomatikbetriebMaszyna nie jest w trybie automatycznym
Anlage wechselt in den AutomatikbetriebUrządzenie przechodzi do trybu automatycznego.
kompletter Ablauf vom Stopfen schießen wie im AutomatikbetriebZakończenie całego przebiegu zatyczki tak jak w trybie automatycznym.
Start um den Automatikbetrieb zu aktivierenstart aby uruchomić den tryb automatyczny
Packer stoppt den Automatikbetrieb nach Ende des laufenden TaktesUrządzenie pakujące zakończy pracę w trybie automatycznym po zakończeniu bieżącego cyklu.
Anlage nicht in Automatikbetrieb (Schlüsselschalter Hand/Automatik)Urządzenie nie znajduje się w trybie automatycznym (przełącznik kluczykowy trybu ręcznego/automatycznego)
die Hubeinrichtung fährt im Automatikbetrieb automatisch auf und abW trybie automatycznym zespół podnoszenia porusza się automatycznie w górę i w dół.
Maschine stoppt den Automatikbetrieb nach Ende des laufenden TaktesMaszyna zakończy pracę w trybie automatycznym po zakończeniu bieżącego cyklu.
mit diesem Vorwahlschalter kann Hand- oder Automatikbetrieb ausgewählt werdenPrzy pomocy tego preselektora można wybrać tryb ręczny lub automatyczny.
im Automatikbetrieb bietet die Laserschutzhaube ausreichend Schutz gegen diese StrahlungW trybie automatycznym, osłona ochronna lasera daje wystarczającą ochronę przeciw temu promieniowaniu.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

die Vorrichtungen leer fahren (in Automatikbetrieb)Przeprowadzić cykl opróżniania urządzeń (w trybie automatycznym).
digitales Eingangssignal zum Ein-/Ausschalten des AutomatikbetriebesCyfrowy sygnał wejściowy do włączenia/wyłączenia trybu automatycznego.
Der Sicherheitskreis ist nicht mehr geschlossen. Automatikbetrieb kann nicht gestartet werden.Obwód bezpieczeństwa nie jest już zamknięty. Nie można uruchomić trybu automatycznego.
die Stapeleinheiten führen im Automatikbetrieb sowohl horizontale als auch vertikale Bewegungen ausZespoły układające realizują w trybie automatycznym zarówno ruchy w poziomie jak i w pionie.
der Zeitwert wird in Stunden eingegeben und läuft nur, wenn die Anlage in Automatikbetrieb und gestartet istCzas należy wprowadzić w godzinach i jest on odmierzany tylko przy uruchomieniu urządzenia w trybie automatycznym.
dieses Programm bietet die Funktionalität zum Parametrieren, Einrichten, Testen und den Automatikbetrieb des SchweißautomatenProgram ten obejmuje funkcjonalności parametryzowania, ustawiania, testowania i automatów do zgrzewania w trybie automatycznym.
leichte Verbrennungen können, bei unachtsamem Umgang nicht ausgeschlossen werden, jedoch besteht im Automatikbetrieb keine GefährdungPodczas nieuważnego obchodzenia się z elementem obrabianym może dojść do lekkiego poparzenia, jednak w trybie automatycznym jest to wykluczone.