"Antenne" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Antenneantena

Beispieltexte mit "Antenne"

Im Prüfbericht ist anzugeben, wo die Antenne aufgestellt ist.W sprawozdaniu z badań należy odnotować miejsce umieszczenia anteny.
Eine Einreihung in die Position 8529 als Teil einer Antenne ist damit ausgeschlossen.Wskutek tego wyklucza się klasyfikację jako część anteny objętą pozycją 8529.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Parabolantenneantena paraboliczna
Einbau der RadarantenneInstalacja anteny radaru
Antennenstellung am Fahrzeug, besondere Installations- und Gebrauchsvoraussetzungenpołożenie anteny w pojeździe, warunki szczególne montażu lub użytkowania
Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die erkennbar mit diesen Waren verwendet werdenAnteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich
Antennen und Antennenreflektoren aller Arten sowie Teile dafür; Teile für Hör- und Fernsehfunk-Übertragungsgeräte und FernsehkamerasAnteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
Passive EUB oder System (z. B. Zündkerzen, Kabel, passive Antenne)?Pasywny PZE lub układ (np. świece zapłonowe, przewody, antena pasywna)?
Das Fahrzeug muss normalerweise mit der Front zu einer Festantenne stehen.Pojazd powinien standardowo stać przodem do anteny stacjonarnej.
Innenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang, einschließlich GeräteeinbauantennenAnteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wbudowanymi
Spätestens mit jeder Drehung der Radarantenne muss auch eine neue Positionsschätzung zur Verfügung stehen.Nowe oszacowanie pozycji jest dostępne przynajmniej przy każdym obrocie anteny radaru.
Innenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang (einschließlich Geräteeinbauantennen) (ohne Antennenverstärker und Funkfrequenzoszillatoreinheiten)Anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włączając wbudowane, z wyłączeniem wzmacniaczy antenowych i generatorów drgań dla częstotliwości radiowych
Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang über Satellit (einschließlich Rotorsysteme) (ohne Antennenverstärker und Funkfrequenzoszillatoreinheiten)Satelitarne anteny zewnętrzne do odbioru radiowego i telewizyjnego, włączając systemy obrotowe, z wyłączeniem wzmacniaczy antenowych i generatorów drgań dla częstotliwości radiowych
Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang(einschließlich Rotorsysteme) (ohne Empfang über Satellit Antennenverstärker und Funkfrequenzoszillatoreinheiten)Anteny zewnętrzne do odbioru radiowego i telewizyjnego, włączając systemy obrotowe, z wyłączeniem anten satelitarnych, wzmacniaczy antenowych i generatorów drgań dla częstotliwości radiowych