"Alarmkanal" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Alarmkanalkanał alarmowy

Beispieltexte mit "Alarmkanal"

die Druckluft aus dem Sprinklerrohrnetz strömt nun über den SE-Ausgang in den Alarmkanal des TrockenalarmventilsSprężone powietrze z sieci rurociągów tryskacza przepływa przez wyjście urządzenia SE do kanału alarmowego zaworu alarmowego suchego.
der Alarmkanal im Trockenalarmventil ist der atmosphärische Bereich zwischen Ventiltellerabschluss der Wasserversorgung und Ventilabschluss zum druckluftgefüllten SprinklerrohrnetzKanał alarmowy w zaworze alarmowym suchym jest to obszar atmosferyczny między zamknięciem talerza zaworu zasilania w wodę i zamknięciem zaworu do sieci rurociągów tryskacza napełnionej sprężonym powietrzem.
der Schnellöffner ist Bestandteil der Trockenalarmventilstation und wird am SE-Eingang mit dem Sprinklerrohrnetz und am SE-Ausgang mit dem Alarmkanal des Trockenalarmventils verbundenSzybkodziałające urządzenie otwierające SE jest częścią składową stacji zaworów alarmowych suchych i na wejściu jest połączone z siecią rurociągów tryskacza, a na wyjściu - z kanałem alarmowym zaworu alarmowego suchego.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Leitung zum Alarmkanal-TAVPrzewód do kanału alarmowego TAV