"Akustik" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Akustikakustyka

Beispieltexte mit "Akustik"

Akustik – Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer Maschinen und Gerätakustyka – zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Akustikwellenvorrichtungen wie folgt und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:Urządzenia wykorzystujące fale akustyczne oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, z tego:
Marine-Akustiksysteme, -ausrüstung und besonders konstruierte Bestandteile hierfür wie folgt:Następujące okrętowe systemy akustyczne, urządzenia albo specjalnie do nich przeznaczone elementy: