"Abwasser" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Abwasserścieki

Beispieltexte mit "Abwasser"

radioaktives Abwasserwyciek radioaktywny
Minderung der Emissionen in das AbwasserOgraniczenie emisji w ściekach
Sonstige Minderung von Emissionen in das AbwasserInne ograniczenia emisji w ściekach
Ein Kanalisationsrohr zur Beförderung von Abwasser zwischen zwei Orten.Rurociąg kanalizacyjny, którym ścieki są przekazywane z jednej lokalizacji do innej.
Für Abwasser aus Bauwerken des Hoch- und Tiefbaus, einschließlich StraßenDo wody ściekowej z budynków oraz z obiektów inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z drogami
Verstopfungssichere Pumpen zur Förderung von stark verunreinigtem Schmutz- und Abwasser mit Feststoffen bis zu Ø 80 mm Korngröße.Odporne na zatkanie pompy do pompowania silnie zanieczyszczonej wody brudnej lub ścieków o zawartości cząstek stałych do średnicy Ø 80 mm.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Abwassertauchpumpenpompy zanurzeniowe do ścieków
Art des Abwassers.Typ ścieków.
Klassifikation von Abwassertypen.Klasyfikacja typów ścieków.
Schlamm aus der AbwasserbehandlungOsady z oczyszczania ścieków
Täglicher Abwasservolumen-strom Qd (m3/Tag)Dzienne objętościowe natężenie przepływu ścieków Qd (m3/d)
Bausätze für Abwasserpumpstationen und AbwasserhebeanlagenZestawy dla przepompowni wody ściekowej i zakładów spiętrzania ścieków
Beschicken von Kammerfilterpressen in der AbwasseraufbereitungZaładunek pras filtracyjnych komorowych w oczyszczaniu ścieków
Tauchmotor-Kreiselpumpen, einstufig, für Entwässerung und Abwasser,Pompy odśrodkowe głębinowe, jednostopniowe, odwadniające i ściekowe
Schmutzkörbe und ähnliche Abwassersiebe, für KanalisationsabflüssePerforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków
Tagesganglinie der Bordkläranlagen-Beschickung mit vorgeschaltetem AbwasserspeichertankDzienny hydrograf zasilania pokładowej oczyszczalni ścieków z wstępnym odbiornikiem na ścieki