"Absatzförderung" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Absatzförderungpromocja sprzedaży

Beispieltexte mit "Absatzförderung"

Informations- und AbsatzförderungDziałalność informacyjna i promocyjna
Zur Absatzförderung eingeführte Werbedrucke und WerbegegenständeDruki i materiały reklamowe przywożone do celów promocji handlowej
Zur Absatzförderung eingeführte Warenmuster oder -proben von geringem WertWzory i próbki towarów o niewielkiej wartości przywożone do celów promocji handlowej

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

die Kosten von Absatzförderungsmaßnahmen.koszty działalności promocyjnej.
Studien zur Bewertung der Ergebnisse der Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen.badań w celu ewaluacji wyników działań informacyjnych i promocyjnych.
Vorbereitung und Durchführung von Absatzförderungskampagnen für Fischereierzeugnisse;przygotowywanie i prowadzenie kampanii promujących produkty rybołówstwa,
Vorbereitung und Durchführung von Absatzförderungskampagnen für Aquakulturerzeugnisse.przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych dla produktów akwakultury.
Mitteilung zu Absatzförderungsmaßnahmen gemäß Artikel 103p und Artikel 188a Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007Przekazanie informacji o działaniach promocyjnych zgodnie z art. 103p oraz 188a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
Die Stützungsmaßnahmen im Rahmen dieses Artikels umfassen Informations- oder Absatzförderungsmaßnahmen für Weine aus der Union:Wsparcie udzielane w ramach niniejszego artykułu obejmuje środki informacyjne lub promocyjne dotyczące win Unii, prowadzone:
dem Stützungsprogramm eines Mitgliedstaats für Wein und dessen Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums bzw. Absatzförderungsprogrammen;programu wsparcia dla sektora wina w danym państwie członkowskim i programu rozwoju obszarów wiejskich lub programów promocji;