"Abreinigen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Abreinigenczyszczeniem

Beispieltexte mit "Abreinigen"

autom. Abreinigenautomatyczne oczyszczanie
Abreinigen des Filtersczyszczeniem filtra
Abreinigen vor dem FördernCzyszczenie przed transportowaniem
Abreinigen nach dem FördernCzyszczenie po transportowaniu
Abreinigen des Förderluftfilters oder Dosieraufsatzczyszczeniem filtra powietrza transportującego lub nasadki dozującej
Abreinigen wird der Filtereinsatz per Druckluftstoß abgereinigt und der Unterdruck im Fördergutbehälter abgebaut.czyszczeniu, wkład filtracyjny czyszczony jest uderzeniem sprężonego powietrza oraz podciśnienie w zbiorniku transportowanego materiału ulega dekompresji.
Grundeinstellung Fördergerät ohne automatisches AbreinigenUstawienie podstawowe urządzenia transportującego bez automatycznego oczyszczania
Sonst tritt beim Abreinigen Staub aus.W przeciwnym razie podczas oczyszczania będzie wydostawał się pył.
Werte für Abreinigen vor dem FördernWartości dla czyszczenia przed transportowaniem
Zeit zum Abreinigen des Förderluftfilters.Czas do czyszczenia filtra powietrza transportującego.
Automatisches Abreinigen des FörderluftfiltersAutomatyczne czyszczenie filtra powietrza transportującego
Bei automatisch Abreinigen des FörderluftfiltersPodczas automatycznego oczyszczania filtra powietrza transportującego
Gebläseeinsatz ohne automatisches Abreinigen des FiltersWkład dmuchawy bez automatycznego oczyszczania filtra
Kein oder unzureichendes Abreinigen des FörderluftfiltersBrak lub niedostateczne oczyszczanie filtra powietrza transportującego.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Bei 0 erfolgt kein Abreinigen!W przypadku 0 czyszczenie nie ma miejsca!
Gebläseeinsatz mit autom. Abreinigen des FiltersWkład dmuchawy z automatycznym oczyszczaniem filtra
In der Grundeinstellung erfolgt das Abreinigen vor dem Fördern.W pozycji podstawowej czyszczenie następuje przed transportowaniem.
Bei Geräten mit automatischem Abreinigen des FörderluftfiltersW przypadku urządzeń z automatycznym czyszczeniem filtra powietrza transportującego
Bei einem Gerät mit automatischem Abreinigen des FörderluftfiltersW przypadku urządzenia z automatycznym czyszczeniem filtra powietrza transportującego
Nach Förderzeit-Ablauf schaltet das Förderventil auf „Abreinigen“.Po upływie czasu transportu zawór transportowania ustawia się w pozycji „Czyść”
Nach Ablauf der Förderzeit schaltet das Förderventil in Stellung „Abreinigen“.Po upływie czasu transportu zawór transportowania ustawia się w pozycji „Oczyszczanie”.