"Abdeckung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Abdeckungosłona

Beispieltexte mit "Abdeckung"

Abdeckung hintenosłona tylna
Abdeckung transparentosłona przezroczysta
schattenfreie Abdeckungosłony, bezcieniowe
Abdeckung wieder montierenponownie założyć osłonę
Abdeckung als Personenschutzosłona zapewniająca ochronę personelu
Abdeckung zwischen Teleskopzinkenosłona między widłami teleskopowymi
Abdeckung für vertikales VentilPokrywa zaworu pionowego
Bringen Sie die Abdeckung wieder an.Ponownie założyć osłonę.
entfernen Sie die Abdeckung an der KupplungUsunąć osłonę sprzęgła
Befestigen Sie die Abdeckung mit den vier Schrauben.Zamocować osłonę przy pomocy czterech śrub.
Verschlussstopfen aus der Abdeckung Führungswellen entfernen.Wyjąć zaślepki z osłony wałków prowadzących.
Informationen zur geografischen Abdeckung und zu Zielgruppen des gemeinsamen Aktionsplans;informacje na temat jego zasięgu geograficznego i grup docelowych;
Beiträge zur Abdeckung von Verlusten von Direktinvestionsempfängern werden in der Kapitalbilanz erfasst.Wpłaty na pokrycie strat przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania należy wykazywać w rachunku finansowym.
Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel zur Abdeckung der durch Entlassungen und Umstrukturierung verursachten Kosten.Należy zapewnić wystarczające dotacje budżetowe, które pozwolą pokryć koszty restrukturyzacji i nadmiaru siły roboczej.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Schutzglasabdeckungpokrywa ochronna ze szkła
Frontabdeckungosłona przednia
Initiatorabdeckungosłona czujnika
Magnetabdeckungosłona magnetyczna
Plexiglasabdeckungosłona z pleksiglasu
Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckungobudowa aluminiowa z pokrywą z tworzywa sztucznego
die Klemmenabdeckung abschraubenodkręcić osłonę zacisków
Klemmenabdeckung wieder festschraubenponownie przykręcić osłonę zacisków
Entfernen Sie die ZylinderabdeckungUsunąć osłonę cylindra
Keine bis sehr geringe FettabdeckungOd braku pokrycia do nieznacznej okrywy tłuszczowej
Faltenbalg kurz für Spindelabdeckungmieszek krótki do osłony wrzeciona
Aluminiumgehäuse mit stabiler Kunststoffabdeckungobudowa aluminiowa ze stabilną pokrywą z tworzywa sztucznego
der Ausdehnung seines Abdeckungsbereichs:poszerzania zasięgu:
Die Klemmenabdeckung wieder festschrauben.Ponownie przykręcić osłonę zacisków.
Teile von Frontabdeckungen für AutoradiosCzęści przednich paneli radioodbiorników samochodowych
Steuerungs- und Klemmenabdeckung abschrauben.Odkręcić osłonę sterownika i zacisków.
An der Steuerung die Klemmenabdeckung entfernen.Usunąć osłonę zacisków na sterowniku.
Steuerungs- und Klemmenabdeckung wieder anschrauben.Ponownie przykręcić osłonę sterownika i zacisków.
Leichte Fettabdeckung; Muskulatur fast überall sichtbarNiewielka okrywa tłuszczowa, prawie wszędzie widoczne mięśnie