"Überwurfmutter" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Überwurfmutternakrętka kołpakowa
Überwurfmutternakrętka złączna

Beispieltexte mit "Überwurfmutter"

Überwurfmutter G3/4-Verschr. G1/2Nakrętka kołpakowa, złącze G3/4 G1/2
Überwurfmutter lösen und Druckluftventil abnehmen.Poluzować nakrętkę kołpakową i zdjąć zawór sprężonego powietrza.