"weiss" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
weisswit

Beispieltexte mit "weiss"

weiss schwarzwit zwart
weiss verzinktwit verzinkt
Bemessungskurve weissdimensioneringsgrafiek wit
Farbmuster Nur weisskleurstaal alleen wit
Profile nur in weissprofielen alleen in wit

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

weisser Grundkörperwit basiselement
Ausschreibung zur BeweissicherungSignalering met het oog op gebruik als bewijsmateriaal
Weisszucker und Rohzucker in unverändertem ZustandWitte en ruwe suiker in onveranderde vorm
Beweissicherung (Artikel 38 SIS-II-Beschluss),gebruik als bewijsmateriaal (artikel 38 van het SIS II-besluit);
EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE STÄRKE; KLEBSTOFFE; ENZYMEEIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN
Liste der Namen aller Gruppenmitglieder mit Reisepassnummer, Kopie der Ausweisseite des Reisepasses und Kopie des Personalausweises.Een lijst met namen van alle leden van de groep, met vermelding van het nummer van hun paspoort, een kopie van de bladzijden met de identiteitsgegevens in het paspoort en kopieën van de identiteitskaarten.
Wurde die ausgewählte Ursache von einem anderen Benutzer initial angelegt ("fremde" Ursache), so verzweigt die Anwendung auf die folgende Hinweisseite.Als de geselecteerde oorzaak aanvankelijk door een andere gebruiker is aangemaakt ("vreemde" oorzaak), verwijst de toepassing naar de volgende instructiepagina.