"verpackt" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

verpacktverpakt

Beispieltexte mit "verpackt"

Sie werden in von der Erzeugergemeinschaft bezeichneten Verpackungsbetrieben verpackt.Het vindt plaats in door de groepering aangeduide verpakkingsbedrijven.
fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit.verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
Die Champignons müssen so verpackt sein, dass sie angemessen geschützt sind.De verpakking moet de champignons degelijk beschermen.
Austern müssen mit der konkaven Seite nach unten umhüllt oder verpackt werden.Oesters moeten met de holle kant naar beneden in de onmiddellijke verpakking worden geplaatst.
Die Kiwis müssen so verpackt sein, dass das Erzeugnis angemessen geschützt ist.De verpakking moet de kiwi’s goed beschermen.
Die Probe kann in einem Karton verpackt oder in Kunststofffolie vakuumverpackt sein.Het monster kan in een doos worden verpakt of in luchtdicht verpakt kunststof.
Die Zwiebeln werden vom Erzeuger verpackt oder an einen Verpackungsbetrieb geliefert.De uien worden door de producent verpakt of aan een verpakkingsbedrijf geleverd.
fertige Produkte von Euphorbia antisyphilitica, verpackt und für den Einzelhandel bereit.verpakte eindproducten van Euphorbia antisyphilitica die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

fremdverpacktop speciale wijze verpakt
verpacktes Erzeugnisverpakt product
unverpacktes Erzeugnisonverpakt product
verpackt, einschließlich in Großkisten,verpakt, ook in grote kisten;
Verpackte frische Erzeugnisse müssen auf Schmelzeistemperatur abgekühlt werden.Verpakte verse visserijproducten moeten worden gekoeld tot een temperatuur welke die van smeltend ijs benadert.
Vorverpackter Chiasamen als solcherVoorverpakt chiazaad als zodanig
Betrifft: Beförderung verpackter gefährlicher Abfälle.Betreft: vervoer van verpakt gevaarlijk afval.
Ist die Luftfracht/Luftpost manipulationssicher verpackt?Wordt de luchtvracht/luchtpost manipulatieaantonend verpakt?
Für in Scheiben geschnittenen und vorverpackten Parmaschinken:voor gesneden en voorverpakte „Prosciutto di Parma”:
Die Pogatschen werden unverpackt (offen) oder vorverpackt verkauft.De gebakjes worden zonder verpakking (los) of voorverpakt verkocht.
Für verpackten „Prosciutto di Parma“ (ganz, ohne Knochen oder in Stücken):voor verpakte, hele, uitgebeende of in delen aangeboden „Prosciutto di Parma”:
Die Wassermelonen müssen so verpackt sein, dass das Erzeugnis angemessen geschützt ist.De verpakking moet de watermeloenen goed beschermen.