"suchen" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
suchenzoeken

Beispieltexte mit "suchen"

Sensor suchensensor zoeken
Fehlerobjekt suchenfoutobject zoeken
Schaltfläche nach Benutzern suchen.Te klikken naar gebruikers zoeken.
konnte nicht nach neuer Version suchenkon niet naar een nieuwe versie zoeken
bei Programmstart automatisch nach Updates suchenbij het opstarten van het programma automatisch naar updates zoeken
die Unionsbürger in das Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats eingereist sind, um Arbeit zu suchen.de burgers van de Unie het grondgebied van het gastland zijn binnengekomen om werk te zoeken.
Wenn wir ausreichend Informationen über Ihre Eltern oder Verwandten haben, suchen wir sie in den Dublin-Ländern.Indien wij voldoende gegevens over hen hebben, zullen wij op zoek gaan naar uw ouders of familieleden in de Dublinlanden.
Sie suchen hier Schutz, weil Sie in Ihrem Herkunftsland Angst hatten? Diesen Vorgang nennen wir ‚um Asyl bitten‘.Indien u bescherming zoekt omdat u in uw land van herkomst angst had, noemen wij dat „asiel aanvragen”.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Informationsaustausch ohne ErsuchenInformatie-uitwisseling zonder verzoek
den Unfallort aufzusuchen,de plaats van het ongeval te bezoeken;
große Zahl von Einstellversuchengroot aantal instelpogingen
große Zahl von Kontrollversuchengroot aantal controletests
Form und Inhalt der AmtshilfeersuchenVorm en inhoud van verzoeken om bijstand
Austausch von Auskünften auf ErsuchenUitwisseling van informatie op verzoek
Informationsaustausch ohne vorheriges ErsuchenStatistieken over uitwisseling van inlichtingen zonder voorafgaand verzoek
Tiefenskala je nach Sägeblattdurchmesser aussuchenDieptebereik afhankelijk van de zaagbladdiameter uitzoeken
Unten stehende "Zurück"-Schaltfläche betätigen und erneut versuchenKlik op de onderstaande knop "Terug" en probeer het nogmaals
Bitte versuchen Sie es erneut.Probeer het nogmaals.
große Zahl von Einstellversuchen.groot aantal instelpogingen.
Auskunftsersuchen an andere AuskunftgeberVerzoek om informatie aan andere bronnen
Das Informationsersuchen bezieht sich auf:Dit verzoek om informatie betreft:
Ersuchen um zusätzliche HintergrundinformationenBevestiging van ontvangst van het verzoek om inlichtingen
Die Überwachungsbehörde solle dies untersuchen.De Autoriteit dient dit te onderzoeken.
Altersbestimmung durch den ersuchenden Mitgliedstaat:Leeftijd is door de verzoekende lidstaat onderzocht: