"manuell" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

manuellhandmatig

Beispieltexte mit "manuell"

manuell (Handkurbelhandmatig (handzwengel)
Diese Funktion kann nicht manuell verändert werden.Deze functie kan niet handmatig worden gewijzigd.
Diese Aktion muss ebenfalls manuell bestätigt werdenDeze actie moet ook handmatig worden bevestigd
Die Teile werden manuell in den Vorratsbehälter gefüllt.De voorraadbak wordt handmatig met onderdelen gevuld.
Die Benutzung von Cookies kann nicht manuell verändert werden.Het gebruik van Cookies kan niet handmatig worden gewijzigd.
Prozentualer Anteil der automatisch oder manuell geschützten Bahnübergänge.Het percentage overgangen met automatische of handmatige beveiliging.
Die Kammerfilterpresse wird manuell mittels einer hydraulischen Handpumpe geschlossenDe kamerfilterpers wordt handmatig met behulp van een hydraulische handpomp gesloten
Beim Erstellen eines neuen Standorts wird dieser standardmäßig deaktiviert und muss manuell aktiviert werden.Bij het aanmaken van een nieuwe standplaats staat deze standaard gedeactiveerd en moet handmatig geactiveerd worden.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

manuelle Vergabehandmatige toewijzing
manuelle Tätigkeithandmatige bezigheid
manuelle Fehlererfassunghandmatige foutregistratie
manuelle Ursachenvorschlägehandmatige mogelijke oorzaken
Admin manuelle Ursachenvorschlägeadmin handmatige suggesties oorzaken
Manuelles Nachpositionieren der Schleifeinheitenhandmatig napositioneren van de slijpunits
Manuelle Positionierung der oberen BearbeitungseinheitHandmatige positionering van de bovenste bewerkingsunit
Manuelle Positionierung der unteren BearbeitungseinheitHandmatige positionering van de onderste bewerkingsunit
Manuelles Einpflegen der Artikel in die Kalkulation entfällt.Het handmatig invoeren van de voorwerpen in de calculatie vervalt.
Manuelle Tätigkeiten sind entsprechend ihrer Reihenfolge nummeriertHandmatige handelingen zijn op volgorde genummerd
Manuelle Einstellung der Materialstärke und Positionierung der BearbeitungseinheitenHandmatige instelling van de materiaalsterkte en de positionering van de bewerkingsunits
Manuelle Tätigkeiten und unterstützende verwaltungstechnische Tätigkeiten unter der Aufsicht von Bediensteten auf ZeitHandenarbeid en administratieve ondersteunende diensten, uitgevoerd onder toezicht van tijdelijke functionarissen.
automatische und manuelle Handhabungautomatische en handmatige handling
Aufzeichnung manueller Eingaben der Fahrer;registratie van handmatige invoer door de bestuurders;
Regelpotentiometer und manuelle Schaltelementeregelpotentiometers en handmatige schakelelementen
Einstellungen für die manuelle Ursachenvorschlagslisteinstellingen voor de handmatige lijst met mogelijke oorzaken
Frontscheibenwischer AN (manuell) HöchstgeschwindigkeitVoorste ruitenwisser AAN (manueel) tegen maximumsnelheid
Getriebeart: manuelles Getriebe/automatisches Getriebe: …Type transmissie: niet-automatische versnellingsbak/automatische versnellingsbak: …
Unbekannter Fehler bei der manuellen Ursachenvorschlagsverwaltung.Onbekende fout bij het handmatige beheer van mogelijke oorzaken.