"kurz" auf Niederländisch


kurzkort


Beispieltexte mit "kurz"

Säge kurz einschaltenzaag kort inschakelen
Bitte kurz beschreiben:Gelieve een korte beschrijving te geven:
Schalter kurz betätigendruk schakelaar kort in
Kurz gesagt wurde bestätigt, dass die bedeutende Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union auf die subventionierten Einfuhren zurückzuführen ist.Bij wijze van conclusie werd bevestigd dat de aanmerkelijke schade voor de bedrijfstak van de Unie werd veroorzaakt door de invoer met subsidiëring.
Außerdem sei die Frist für die Rücksendung des Fragebogens zu kurz.Voorts beklaagde hij zich erover dat de termijn voor het beantwoorden van de vragenlijst te kort was.
Bitte kurz beschreiben [22]:…Gelieve een korte beschrijving te geven [22]…
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Fassen Sie bitte kurz zusammen:Gelieve een beknopte samenvatting te geven van:
Faltenbalg kurz für Spindelabdeckungbalg kort voor beschermkap spindel
Drähte erst kurz vor der Montage entfernen.Draden pas kort vóór de montage verwijderen.
Danach lassen Sie die Bürstwerkzeuge ebenfalls kurz abtrocknen.Laat de borstelgereedschappen daarna eveneens kort drogen.
Dabei kann das Bild kurz flackern und ein Klickgeräusch ertönen.Hierbij kan het scherm kort knipperen en kunt u een klikgeluid horen.
Die untere Schleifeinheit einschwenken bis kurz vor dem ZentrierstiftKlap de onderste slijpunit in tot kort voor de centreerpen

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Kurzkragarmkorte draagarm
Kurzbezeichnungverkorte naam
Kurztextkorte tekst
Kurzbedienungsanleitungbeknopte handleiding
Kurzschusskortsluiting
kurze Laschekorte inhaakverbinding
kurzfristiger Kreditkortlopend krediet
kurzfristige Prognoseraming op korte termijn
kurze Amortisationszyklenkorte amortisatieperioden
kurzfristige Finanzierungfinanciering op korte termijn
Strebe (kurz)schoor (kort)
kurze Kantung 0°korte hoek 0°
Kurzkragarm mit Hülsekorte draagarm met bus
Kurzkragarm mit Traversekorte draagarm met ligger
Kurzschluss- und Verpolfestompoolbeveiligd en kortsluitvast
Kurzbeschreibung des Systemskorte beschrijving van het systeem
sehr kurzfristige Finanzierungfinanciering met zeer korte looptijd
Genehmigung von KurzlandeverfahrenGoedkeuring van korte landingen
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Veröffentlichung der KurzentscheidungBekendmaking van het verkorte besluit
Öffner/Schließer einstellbar, kurzschlussfestsluiter/opener instelbaar, kortsluitvast (if context requires plural, then openers/sluiters)
Öffner/Schließer einstellbar, kurzschlussfestsluiter/opener instelbaar, kortsluitvast
Kurze Beschreibung der RatingagenturBeknopte beschrijving van het ratingbureau.
Kurze allgemeine Beschreibung des VorhabensGeef een korte algemene beschrijving van het project.
kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf;de behoefte waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien;
Kurze allgemeine Beschreibung des Vorhabens:Geef een korte algemene beschrijving van het project:
Kurzdarstellung der vollstreckbaren Verpflichtung:Korte beschrijving van afdwingbare verplichting:
Kurzüberblick über die bisherige RückforderungspolitikEen kort overzicht van het terugvorderingsbeleid
Kurzfristige Eventualnetto-Abflüsse von Fremdwährungsaktiva (Nominalwerte)III. Mogelijke netto-kortetermijnaanspraken op activa in vreemde valuta (nominale waarde)
Einsatz von kurzen FlottenGebruik van „short floats”
Beihilfen für den KurzstreckenseeverkehrSteun aan de korte vaart
Einsatz, Funktion und Ablauf, KurzdarstellungGebruik, werking en verloop, beknopt overzicht
einer Kurzbeschreibung der Eignungskriterien.een beknopte beschrijving van de selectiecriteria.
Lang- und kurzfristige BonitätsbeurteilungenKredietbeoordelingen voor de korte en de lange termijn
Zinsen auf kurzfristige SchuldverschreibungenRente op wissels en vergelijkbare kortlopende financiële verhoudingen
Bonitätsbeurteilung außer kurzfristigen BonitätsbeurteilungenAndere kredietbeoordelingen dan kredietbeoordelingen voor de korte termijn