"gerade" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
geraderecht

Beispieltexte mit "gerade"

gerade Bahnrechte baan
gerade Fachebenerecht niveau
gerade Ausführungrechte uitvoering
gerade Durchlaufrahmenrecht doorrolniveau
nur geradealleen even
Stahlablage geradestalen legbord recht
Einschraubanschluss geradeschroefaansluiting recht
Der Bypass wird gerade ausgeführt.De bypass wordt momenteel uitgevoerd.
hinten gerade / vorne schräge Fachebeneachter recht / voor schuin niveau
Die Bezugskurve als Gerade zwischen den PunktenBepaal de referentiecontrolekromme als de rechte lijn tussen de punten:
In einer Schiene sind gerade und gebogene Teilstücke möglich.In een rail zijn rechte en gebogen delen mogelijk.
Schiebebügel und Handschutz für sichere, gerade SchnittführungDuwbeugel en handbescherming voor veilige, rechte zaagsnedegeleiding
Sichere, gerade Schnittführung durch Schiebebügel und HandschutzVeilige, rechte zaagsnedegeleiding door duwbeugel en handbescherming
Allgemeine Angabe des Planungsprozessschritts, den das Zonierungselement gerade durchläuft.Algemene aanduiding van het stadium van het planningsproces waarin het zoneringselement zich bevindt.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

ungeradeoneven
gerade/abgeknicktrecht/geknikt
nur ungeradealleen oneven
Mit Transport-Band-Gerademet transportband-horizontaal
C gerades RohrC rechte pijp
hinten gerade/vorne schrägachter recht/voor schuin
gerade, mit einer Wanddicke vonrecht, met een wanddikte
Die gelenkten Räder befinden sich in Geradeausstellung.De bestuurde wielen moeten in de rechtuitstand staan.
durch einen geraden Schnitt parallel zum Hinterhaupt oderlangs een rechte snede evenwijdig met de schedel;
Sehr guter Geradeausschnitt durch verstellbare HinterachseZeer precies rechtuit zagen door verstelbare achteras
Hervorragender Geradeauslauf durch zentrale SägearmpositionNauwkeurig rechtdoor lopen door centrale zaagarmpositie
Tod eines Verwandten in aufsteigender gerader Linie: zwei Tage,overlijden van een bloedverwant in opgaande lijn: 2 dagen;
Handgriff stufenlos verstellbar und um 180° drehbar für optimalen Geradeausschnitt.Handgreep traploos verstelbaar en 180° draaibaar voor optimaal rechtuit zagen.
Allgemeine Angabe des Planungsprozessschritts, den die ergänzende Vorschrift gerade durchläuft.Algemene aanduiding van het stadium van het planningsproces waarin de aanvullende regelgeving zich bevindt.