"drucken" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

druckenafdrukken

Beispieltexte mit "drucken"

Drucken allesalles afdrukken
Drucken Buttonknop Afdrukken
Drucken Buttonknop afdrukken
Drucken aktuellafdrukken huidig
Seite druckenpagina afdrukken
Dokument druckendocument afdrukken
Vorschau Druckenoverzicht afdrukken
Gesamtdokument druckenvolledige document afdrukken
Maschinen, die die Funktion Kopieren durch Scannen von Originalen ausführen und Kopien mittels eines elektrostatischen Verfahrens druckenmachines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te printen met behulp van een elektrostatisch drukapparaat
Zeichnung mit Rahmen drucken ?Tekening met kaders afdrukken ?
Bitte drucken Sie das Antragsformular aus und lassen es vom Verantwortlichen Ihrer Kostenstelle unterschreiben.Druk het aanvraagformulier af en laat deze door een verantwoordelijke van uw kostenplaats ondertekenen.
In Feld 20 (Besondere Angaben) der Bescheinigung ist die Angabe „Beihilfebescheinigung“ zu drucken oder zu stempeln.In vak 20 van het certificaat (Bijzondere vermeldingen) wordt de vermelding „steuncertificaat” gedrukt of met een stempel aangebracht.
Maschinen, Apparate und Geräte zum Drucken mittels Druckplatten, Druckformzylindern und anderen Druckformen der Position 8442machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442
Verlegen und Drucken von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichung und Vervielfältigung von bespielten Tonträgern.Uitgeven en drukken van boeken, kranten en tijdschriften en het uitgeven en reproduceren van geluidsopnamen.
Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate oder Geräte zum Drucken mittels Druckplatten, Druckformzylindern oder anderen Druckformen der Position 8442delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Bedrucken von Geweben aus SeideBedrukken van weefsels van zijde
zum Bedrucken von Elektroden [1]bestemd voor het drukken van elektroden [1]
Bedrucken von Geweben aus BaumwolleBedrukken van weefsels van katoen, met 85 of meer gewichtspercenten aan katoen
Das Formular ist auf einem Blatt auszudrucken.Het formulier moet op één blad worden afgedrukt.
Bedrucken von Geweben aus künstlichen Filamenten oder SpinnfasernBedrukken van weefsels van kunstmatige filamentgarens of stapelvezels
Bedrucken von Geweben aus synthetischen Filamenten oder SpinnfasernBedrukken van weefsels van synthetische filamentgarens of stapelvezels
Lampen, die mit externen Hochdruckentladungslampensteuergeräten betrieben werdenLampen met een extern voorschakelapparaat voor hogedrukgasontladingslampen