"ausführen" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
ausführenuitvoeren

Beispieltexte mit "ausführen"

Bypass ausführenbypass uitvoeren
Ursprungsland, das in die EU ausführen darf.Land van oorsprong waaruit naar de EU mag worden uitgevoerd.
Nummer des Betriebs für Fischereierzeugnisse, der in die EU ausführen darf.Nummer van de visserijproductinrichtingen die naar de EU mogen uitvoeren.
vorgesehener Zeitpunkt und Ort der Prüfungen, die die Prüfstelle ausführen soll,de geplande tijd en plaats van de door de verificateur uit te voeren verificaties;
Arbeiten an der elektrischen Versorgung nur von einer Elektrofachkraft ausführen lassen.Werkzaamheden aan de elektrische voorziening uitsluitend door een elektricien uit laten voeren.
Sie müssen verfügbar sein, um bei Bedarf Aufgaben im Namen der Agentur ausführen zu können.Zij moeten beschikbaar zijn om in voorkomend geval opdrachten namens het agentschap uit te voeren.
Die Software nutzt unmittelbar eine alternative Maschine, auf der sich die Bearbeitung ausführen lässt.De software gebruikt direct een alternatieve machine, waarop de bewerking uitgevoerd kan worden.
Auch benötigten die Marktunternehmen Zeit zur Anpassung, um die betreffenden Aufgaben ausführen zu können.Ook de marktdeelnemers hebben tijd nodig om zich aan te passen om in staat te zijn de betrokken opdrachten uit te voeren.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

ausführende(r) Abteilung (Mitarbeiter)uitvoerende afdeling (medewerker)
Mitarbeitende ausführende HerstellerVoor de medewerkende producenten-exporteurs
Ausführende Hersteller in Südafrika:producent-exporteur in Zuid-Afrika:
Ausführender Hersteller in der VR ChinaProducent-exporteur in de VRC
Ausführende Hersteller im Vergleichsland:producenten-exporteurs in het referentieland:
Ausführender Hersteller im VergleichslandProducenten-exporteurs in het referentieland
Ausführender Hersteller im betroffenen Landproducent-exporteur in het betrokken land:
ausführender Hersteller in der Russischen Föderation:Producent-exporteur in de Russische Federatie
Ausführende Hersteller und ausführende Händler können in den Genuss dieser Regelung kommen.Voor deze regeling komen producenten-exporteurs en handelaren-exporteurs in aanmerking.
Anträge der ausführenden HerstellerVerzoeken van de exporteurs/producenten
Alle übrigen ausführenden HerstellerVoor alle andere producenten-exporteurs
Möchten Sie den Kopiervorgang ausführen?Wilt u kopiëren?
Kooperierender ausführender Hersteller in IndienMedewerkende producent/exporteur in India
Produktionskapazität der ausführenden HerstellerProductiecapaciteit van de producenten-exporteurs
Alle anderen kooperierenden ausführenden HerstellerAlle andere medewerkende producenten-exporteurs
Dumpingspanne der mitarbeitenden ausführenden HerstellerDumpingmarge voor de medewerkende producenten-exporteurs