"Zweigniederlassung" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Zweigniederlassungfiliaal

Beispieltexte mit "Zweigniederlassung"

Zweigniederlassung Khorramshahr: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran ;
Hat eine Ratingagentur Zweigniederlassungen, für jede Zweigniederlassung Angabe von:Indien een ratingbureau bijkantoren heeft, voor elk bijkantoor:

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN ALS IN DEN INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZ VERWENDETER BEGRIFFBIJKANTOREN IN DE INTERNATIONALE REKENINGEN VAN DE BETALINGSBALANS
Personen, die mit der Leitung der Zweigniederlassungen betraut sind,de personen die zijn aangewezen om het bedrijf van de bijkantoren te leiden;
Die Auslagerung von Tätigkeiten von Zweigniederlassungen ist ebenfalls anzugeben.Indien een activiteit van een bijkantoor is uitbesteed, wordt dit feit vermeld.
Mitteilung von Plänen für die künftige Gründung von Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen und Angabe des Standorts undeen indicatie van toekomstige plannen voor de vestiging van dochterondernemingen of bijkantoren en de locatie ervan; en