"Zollkontingent" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Zollkontingenttariefcontingent

Beispieltexte mit "Zollkontingent"

Zollkontingent für frisches, gekühltes oder gefrorenes QualitätsrindfleischTariefcontingent voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit
Zollkontingent für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die GemeinschaftTariefcontingent voor de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit Noorwegen
Zollkontingent für das Jahr 2013 für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die Europäische UnionTariefcontingent voor 2013 voor de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit Noorwegen
Das erhöhte Zollkontingent ist der auf dieses Fischereierzeugnis in dem betreffenden Kalenderjahr anwendbare Zollkontingent.Het verhoogde jaarlijkse tariefcontingent wordt het toepasselijke tariefcontingent met betrekking tot dat visserijproduct voor het betrokken kalenderjaar.
Dieses Zollkontingent sollte eröffnet werden.Dat tariefcontingent moet worden geopend.
Das Zollkontingent hat die laufende Nummer 09.4003.Het volgnummer van dit tariefcontingent is 09.4003.
Das Zollkontingent trägt die laufende Nummer 09.4537.Dit tariefcontingent heeft het volgnummer 09.4537.
Ein Zollkontingent ist ausschließlich Nicaragua vorbehalten.Eén tariefcontingent is uitsluitend aan Nicaragua toegekend.
Daher ist für diese Erzeugnisse ein Zollkontingent zu eröffnen.Voor deze goederen moet derhalve een tariefcontingent worden geopend.
Das neue Zollkontingent wird dem bestehenden Zugeständnis hinzugefügt.Dit nieuwe tariefcontingent wordt aan de bestaande concessie toegevoegd.
Anforderungen für unter das Zollkontingent gemäß Artikel 1 fallende ErzeugnisseEisen voor onder het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent vallende goederen

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Verwaltung des ZollkontingentsBeheer van het tariefcontingent
Zollkontingente gemäß Artikel 1 Nummern 1 und 3In artikel 1, leden 1 en 3, bedoelde tariefcontingenten
WTO-Zollkontingent: siehe Anhang 7.WTO-tariefcontingenten: zie bijlage 7.
Anwendung der Zollkontingente auf MilcherzeugnisseToepassing van de tariefcontingenten voor zuivelproducten
Eröffnung von Zollkontingenten und anzuwendende ZölleOpening van de tariefcontingenten en toe te passen douanerechten
Auf Wildlachs finden die Zollkontingente keine Anwendung.Wilde zalm is niet aan de tariefcontingenten onderworpen.
Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.Twee tariefcontingenten zijn uitsluitend aan Panama toegekend.
Diese neuen Zollkontingente sollten nunmehr eröffnet werden.Die nieuwe tariefcontingenten moeten worden geopend.
Zollzugeständnisse im Rahmen gemeinschaftlicher Zollkontingente und ReferenzmengenTariefconcessies in het kader van communautaire tariefcontingenten of referentiehoeveelheden