"Zollbefreiung" auf Niederländisch


Zollbefreiungvrijstelling van douanerechten


Beispieltexte mit "Zollbefreiung"

Zollbefreiung für TabakVrijstelling van douanerechten voor tabak
Die Zollbefreiung gilt ab dem 1. Januar 2005.De vrijstelling van rechten geldt vanaf 1 januari 2005.
Die Zollbefreiung findet nur auf den Wertzoll Anwendung.De vrijstelling geldt uitsluitend voor het ad-valoremdeel van het recht.
Die Zollbefreiung wird nur unter folgenden Bedingungen gewährt:De vrijstelling van het douanerecht wordt slechts toegepast indien:

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Einfuhrzollbefreiung für männliche JungrinderVrijstelling van invoerrechten voor jonge mannelijke runderen