"Wolf" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Wolfwolf

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Wolframwolfram
Wolframoxid von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspercenten wolfraamoxide
Wolfram-Halogen-Glühlampen (ohne Ultraviolett- und Infrarotlampen)Halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam (met uitzondering van lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen)
Wolfram in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe)ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen
Wolframhexafluorid mit einem Reinheitsgrad von 99,9 GHT oder mehr (CAS RN 7783-82-6)Wolfraamhexafluoride met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten (CAS RN 7783-82-6)
Wolframtrioxid, einschließlich Wolframblauoxid (CAS RN 1314-35-8 oder CAS RN 39318-18-8)Wolfraamtrioxide, met inbegrip van wolfraamoxide(blauw) (CAS RN 1314-35-8+ 39318-18-8)
Wolfram-Halogen-Glühlampen für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge (ohne Ultraviolett- und Infrarotlampen)Halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam, voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen (excl. lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen)
Wolfram, Wolframcarbid und Legierungen mit einem Wolframanteil von mehr als 90 Gew.-%, mit allen folgenden Eigenschaften:Wolfraam, wolfraamcarbide en legeringen die meer dan 90 gewichtspercenten wolfraam bevatten, met beide volgende kenmerken:
Europäischer Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax)zeebaars (Dicentrarchus labrax)
Manganite, Manganate und Permanganate; Molybdate; WolframateManganieten, manganaten en permanganaten; molybdaten; wolframaten
das Zerkleinern der Fleischstücke durch Wolfen oder Hacken,fijnmalen of -hakken van het vlees;
Kombinierte Beifänge von Kabeljau, Seewolf, Rochen, Leng und Lumb.Gecombineerde bijvangst van kabeljauw, zeewolf, rog, leng en torsk.
Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)zeebaars (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
Er bezieht rund 90 % seines Wolframcarbidbedarfs vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft.Ongeveer 90 % van het benodigde wolfraamcarbide koopt deze aan bij de bedrijfstak van de Gemeenschap.
Glühlampen für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge, ohne innenverspiegelte Scheinwerferlampen, Wolfram-Halogen-GlühlampenGloeilampenn en -buizen voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen (excl. „sealed beam”-lampen en halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam)