"Vorschlagsliste" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Vorschlagslistesuggestielijst

Beispieltexte mit "Vorschlagsliste"

Vorschlagsliste generierensuggestielijst genereren
Vorschlagsliste - Filtermaskelijst met suggesties - filtervenster
Typ der Vorschlagslistetype suggestielijst
Vorschlagsliste pflegen - EinstiegsseiteSuggestielijst bewerken - Portaal
Beim Abbruch werden alle Sperren auf Ursachenvorschläge wieder freigegeben und man gelangt zurück zur Vorschlagsliste.Door het annuleren worden alle blokkeringen op mogelijke oorzaken weer vrijgegeven en keert u terug naar de lijst met suggesties.
Typ der Vorschlagsliste auswählenType lijst met suggesties selecteren
Ursache aus der Vorschlagsliste wählenOorzaak uit de lijst met suggesties selecteren
Das Anlegen einer neuen Ursache aus der Vorschlagsliste ist nicht erlaubt.Het aanmaken van een nieuwe oorzaak uit de suggestielijst is niet toegestaan.
Mindestens ein Symptom muss gewählt werden, um die Vorschlagsliste zu generieren!Er moet ten minste één symptoom worden geselecteerd om de lijst met suggesties te genereren!
Nach Beendigung des Kopiervorgangs gelangt der Benutzer auf die Vorschlagsliste zurück.Na voltooien van de kopieerprocedure keert de gebruiker terug in de lijst met suggesties.
Das Fenster der Vorschlagsliste besteht analog zum Zwischenspeicher aus zwei TeilbereichenHet venster van de lijst met suggesties bestaat overeenkomstig met het buffergeheugen uit twee delen
Die Filtereinstellungen bleiben erhalten, wenn man zwischen Vorschlagsliste und Zwischenspeicher wechselt.De filterinstellingen blijven bewaard als u tussen de lijst met suggesties en het buffergeheugen schakelt.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Einstellungen für die manuelle Ursachenvorschlagslisteinstellingen voor de handmatige lijst met mogelijke oorzaken
Einstellungen für die automatische UrsachenvorschlagslisteInstellingen voor de automatische lijst met mogelijke oorzaken
die Einstellungen der UrsachenvorschlagslistenInstellingen van de lijsten met mogelijke oorzaken
Einstellungen für die UrsachenvorschlagslistenInstellingen voor de lijsten mogelijke oorzaken
Sie besitzen keine Sperre für die Ursachenvorschlagslistenverwaltung.U heeft geen blokkering voor het beheer van de lijsten met mogelijke oorzaken.
Der Berechnungszeitraum läßt sich für die automatische Ursachenvorschlagsliste angeben.De berekende periode kan voor de automatische lijst met mogelijke oorzaken worden aangegeven.
Die Gründe, auf denen diese Vorschlagsliste beruht, werden eindeutig und ordnungsgemäß dokumentiert.De redenen die ten grondslag liggen aan deze voorgestelde lijst, worden duidelijk en naar behoren gedocumenteerd.
Bitte starten Sie die Ursachenvorschlagslistenverwaltung über die Funktionsübersicht, um weiter zu arbeiten.Start het beheer van de lijsten met mogelijke oorzaken op via het functieoverzicht om verder te kunnen werken.
Über die Funktion "Ursachenvorschläge kopieren" der Vorschlagsliste können mehrere Ursachenvorschläge kopiert werden.Met de functie "Mogelijke oorzaken kopiëren" in de lijst met suggesties kunnen meerdere mogelijke oorzaken worden gekopieerd.