"Verwendung" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Verwendungtoepassing

Beispieltexte mit "Verwendung"

Verwendung Titelnummergebruik titelnummer
Verwendung Gewerkenummergebruik werkzaamhedennummer
Sachwidrige Verwendungonjuist gebruik
bestimmungsgemäße Verwendunggebruik volgens de voorschriften
bestimmungsgemäße Verwendunggebruiksvoorschriften
bestimmungsgemäße Verwendungreglementair voorgeschreven gebruik
Verwendung der Hilfegebruik van de hulp
Verwendung des Bodensbestemming van cultuurgronden
Verwendung der ReserveGebruik van de reserve
Verwendung der Titelnummergebruik van het titelnummer
Verwendung der Gewerkenummergebruik van het werkzaamhedennummer
Anwendungsgebiet und/oder VerwendungToepassingsgebied en/of gebruik
Grundsatz bestimmungsgemäße Verwendungbeginsel "beoogd gebruik" / "gebruik overeenkomstig de voorschriften"
Verwendung der Importe [91]Gebruik van ingevoerde productgroepen [91]
Verwendung von schwartenfreien Griebengebruik van van het zwoerd ontdane kaantjes
Verwendung noch vorhandener Eigenmittel,het gebruik van het nog beschikbare kapitaal;
Verwendung insgesamt zu AnschaffungspreisenTotaal gebruik tegen aankoopprijzen
Verwendung insgesamt zu HerstellungspreisenTotaal gebruik tegen basisprijzen
Verwendung von Marktpreisnotierungen DritterGebruik van door derden verstrekte genoteerde prijzen
Verwendung international vereinbarter TerminologieGebruik van internationaal overeengekomen terminologie
reserviert für regionale Verwendung100…199 gereserveerd voor regionaal gebruik
für die bestimmungsgemäße Verwendungvoor de doeleinden waarvoor de machine bestemd is
Bedingungen für die Wiedergabe und VerwendungVoorwaarden voor reproductie en gebruik
Kontrolle von Herstellung, Inverkehrbringen und VerwendungRegulering van de productie, het op de markt brengen en het gebruik
Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr und vorübergehende VerwendungIn het vrije verkeer brengen en tijdelijke invoer
Status eines Netzwerkelementes hinsichtlich seiner Fertigstellung und Verwendung.De status van een faciliteit met betrekking tot haar voltooiing en gebruik.
Status eines Versorgungsobjektes hinsichtlich seiner Fertigstellung und Verwendung.De status van een nutsvoorzieningenobject wat betreft de voltooiing en het gebruik ervan.
Nur zur Verwendung inAlleen voor gebruik in:
die Verwendung folgender Sorten:zaad van de volgende rassen wordt gebruikt:
Für künftige Verwendung aufbewahren!Opbergen voor toekomstig gebruik!
Letzte Verwendung nach VerwendungsartenTotaal finaal gebruik per type
alternative Verwendung von Agrarproduktenalternatief gebruik van een landbouwproduct
Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehörenTot de toepassing volgens de bepalingen horen
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auchOnder het gebruik volgens de voorschriften valt tevens

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Verwendung des UnionsbeitragsGebruik van de bijdrage van de Unie
Verwendung inaktivierter HefenGebruik van geïnactiveerde gist
Verwendung eines Firmenausweises;Gebruik van een bedrijfsidentiteitskaart
Verwendung des BruttoinlandsproduktsBestedingen van het bruto binnenlands product
Verwendung von KreditrisikominderungstechnikenToepassing van kredietrisicolimiteringstechnieken
Endverwendung und AustauschbarkeitGebruiksdoeleinden en onderlinge uitwisselbaarheid
Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept) (II.4.1)Rekening voor besteding van het beschikbaar inkomen (II.4.1)
Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept) (II.4.2)Rekening voor besteding van het alternatief beschikbaar inkomen (II.4.2)
Verwendung von Headsets — FlugzeugeGebruik van koptelefoons — vleugelvliegtuigen
Verwendung von Headsets — HubschrauberGebruik van koptelefoons — helikopters
Verwendung von Verbundstoffsohlen (3.1.6)gebruik van composiet remblokken (3.1.6).
Verwendung optimierter Korngrößen des KalksteinsKalksteen met geoptimaliseerde korrelgrootte gebruiken
Verwendungstabelle zu Anschaffungspreisen — jährlichGebruikstabel tegen aankoopprijzen — jaarlijks
Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlussleitungengebruik van ondeugdelijke elektrische aansluitkabels
Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ExportversicherungsagenturenGebruik van kredietbeoordelingen van exportkredietverzekeringsmaatschappijen
Produktion für die EigenverwendungOutput voor eigen finaal gebruik
Marktproduktion und Nichtmarktproduktion für die EigenverwendungMarktoutput en output voor eigen finaal gebruik
Zeitraum des Verbleibs von Waren in der vorübergehenden VerwendungTermijn gedurende welke goederen zich onder de regeling tijdelijke invoer mogen bevinden
Vorhersehbare Wege des Eintrags in die Umwelt bei bestimmungsgemäßer VerwendungOp grond van het beoogde gebruik te verwachten route waarlangs het biocide in het milieu terechtkomt
Schutz des Wassers gegen Verschmutzung und Abflüsse, Regulierung der WasserverwendungBescherming van water tegen vervuiling en afspoeling, en beheer van het watergebruik
erforderlichenfalls mit besonderen Hinweisen für eine sichere und sachgemäße Verwendungindien nodig, speciale instructies die voor een veilig en passend gebruik moeten worden opgevolgd,
Überwachungsplan für den aktiven Mikroorganismus einschließlich Handhabung, Lagerung, Transport und VerwendungMonitoringplan dat voor het werkzame micro-organisme moet worden gebruikt, onder andere bij hantering, opslag, vervoer en gebruik
Produkt mit doppeltem Verwendungszweckgoederen voor dubbel gebruik
reserviert für künftige Verwendung200…255 gereserveerd voor toekomstig gebruik”;
Verteilungs- und Verwendungskonten (II)Inkomensverdelings- en inkomensbestedingsrekeningen (II)
Technologie mit doppeltem Verwendungszwecktechnologie voor dubbel gebruik
Geschätzte Exposition und VerwendungsmusterGeraamde blootstellings- en gebruikspatronen
DETAILLIERTERE AUFKOMMENS- UND VERWENDUNGSTABELLENMEER BIJZONDERHEDEN OVER DE AANBOD- EN GEBRUIKTABELLEN
Flüssigkeitspumpen für bestimmte VerwendungszweckeBrandstof-, olie- en koelvloeistofpompen, betonpompen