"Verwaltungsautonomie" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Verwaltungsautonomiebestuurlijke autonomie

Beispieltexte mit "Verwaltungsautonomie"

Grundsatz der Verwaltungsautonomie der BehördenBeginsel van de bestuurlijke vrijheid van de overheid
Artikel 2: Grundsatz der Verwaltungsautonomie der BehördenArtikel 2: Beginsel van de bestuurlijke vrijheid van de overheid
Der Anweisungsbefugte der Agentur wird mit einer weitgehenden Verwaltungsautonomie ausgestattet.De ordonnateur van het agentschap moet een grote mate van beheersautonomie krijgen.
die Verwaltungsmittel, die jedem Organ aufgrund seiner Verwaltungsautonomie zur Verfügung gestellt werden.kredieten die bestemd zijn voor de werking van elke instelling uit hoofde van haar administratieve autonomie.