"Verursacherabteilung" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Verursacherabteilungafdeling veroorzaker

Beispieltexte mit "Verursacherabteilung"

Umschaltbare Auswahllisten am Beispiel des Erfassungsorts und der Verursacherabteilung.Omschakelbare keuzelijsten aan de hand van het voorbeeld van de registratielocatie en de veroorzakerafdeling.
Durch die Auswahlliste Verursacherabteilung können Sie den Bericht über die Verursacherabteilung einschränken.Door de keuzelijst Veroorzakerafdeling kunt u het bericht via de veroorzakerafdeling beperken.
Nach dem "Klick" auf den Menüpunkt "Nachdokumentation Verursacher" werden die Fehlerursachen aufgelistet, bei welchen die Verursacherabteilung mit der Abteilung des angemeldeten Benutzers übereinstimmt.Na het klikken op de menuoptie 'Vervolgdocumentatie veroorzaker" worden de foutoorzaken vermeld, waarbij de veroorzakerafdeling met de afdeling van de aangemelde gebruikers overeenstemt.