"Verteilung" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Verteilungverdeling

Beispieltexte mit "Verteilung"

räumliche Verteilunggeografische spreiding
Verteilung pro Kopfverdeling per inwoner
Verteilung der Hilfespreiding van de hulpverlening
Verteilung der Produktionverdeling van de productie
Verteilung pro Beschäftigtemverdeling per hoofd beroepsbevolking
Verteilung an die MitarbeiterVerspreiden onder het personeel
Verteilung an die RechtsinhaberVerdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen
Verteilung und Abundanz für Thunfisch und HaieVerspreiding en dichtheid tonijn en haaien
Verteilung zwischen den verschiedenen InstrumentenVerdeling over de verschillende instrumenten
Verteilung der mit den wertgeminderten Aktiva verbundenen Kosten auf Staat, Anteilseigner und GläubigerLastenverdeling over de staat, de aandeelhouders en de crediteuren van de kosten verbonden aan activa die aan een bijzondere waardevermindering onderhevig zijn
Verteilung einkerniger, zweikerniger und mehrkerniger Zellen, falls ein Zytokinese-Block-Verfahren verwendet wird;distributie van mono-, bi- en multinucleaire cellen indien een methode met cytokineseblokker wordt toegepast;
Die Bezugsgrößen der Verteilung.De afzonderlijke gegevens waaruit de spreiding bestaat.
Verteilung.periodieke bemonstering met het oog op de opsporing van wijzigingen in de samenstelling van het toxinehoudende plankton en de geografische spreiding daarvan.
geografische Verteilung der Bevölkerunggeografische spreiding van de bevolking
Haftfähigkeit und Verteilung an SaatgutHechting aan en verspreiding over zaden
Handel mit und Verteilung von GiftstoffenHandel in en distributie van giftige producten
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität,productie en distributie van elektriciteit;
die Verteilung der Fördermittel der Union;de verdeling van de financiering door de Unie;
Marktrücknahmen oder kostenlose Verteilung ihrer Erzeugnisse;het uit de markt nemen of gratis verstrekken van hun producten;
Anzahl und geografische Verteilung der teilnehmenden Finanzmittler;het aantal en de geografische spreiding van de deelnemende financiële intermediairs;

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Traglastverteilungverdeling van de belasting
Potentialverteilungpotentiaalverdeling
Energieverteilungenergiedistributie
Stimmenverteilungverdeling van de stemmen
Einkommensumverteilungherverdeling van het inkomen
optimale Gewichtsverteilungoptimale gewichtsverdeling
Verteilungs- und ZuteilungsplanPlan voor het op de markt brengen en de toewijzing van de effecten
Verteilungsschlüssel für LeergenehmigungenVerdeelsleutel voor vergunningen voor lege voertuigen
Eigenbeitrag und LastenverteilungEigen bijdrage en lastenverdeling
Artenverteilung (von )Spreiding van soorten(van )
eine fakultative Umverteilungsprämie;een vrijwillige herverdelingsbetaling;
Primäres Einkommensverteilungskonto (II.1.2)Rekening voor bestemming van primaire inkomens (II.1.2)
Verteilungs- und Verwendungskonten (II)Inkomensverdelings- en inkomensbestedingsrekeningen (II)
Verteilung, Abundanz, Biomasse, Rekrutierung für Zielart Kabeljau und andere ArtenVerspreiding, dichtheid, biomassa, recrutering doelsoorten kabeljauw en andere
Anhang 1 - Mindestwinkel für die räumliche LichtverteilungBijlage 1 — Voor de ruimtelijke lichtverdeling vereiste minimumhoeken
Anhang 3 — Mindestwinkel für die räumliche LichtverteilungBijlage 3 — Voor de ruimtelijke lichtverdeling vereiste minimumhoeken
Energieumwandlung, -übertragung bzw. -fernleitung und -verteilungOmzetting, transport en distributie van energie
verteilungDe netwerkbeheerder zorgt ervoor dat de gecentraliseerde dienst voor verwerking en verspreiding van vliegplannen:
Zur Bestimmung der Korngrößenverteilung:voor de deeltjesgroottebepaling:
Der Status der statistischen Datenverteilung.Status van de statistische gegevensspreiding.
Eigenbeitrag des begünstigten (lastenverteilung)Eigen bijdrage van de begunstigde onderneming (lastenverdeling)
Optimale Gewichtsverteilung – niedriger SchwerpunktOptimale gewichtsverdeling – laag zwaartepunt
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept)Secundaire inkomensverdelingsrekening
Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenVervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenInstallatie van schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom