"Verletzungsgefahr" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Verletzungsgefahrgevaar voor verwonding
Verletzungsgefahrverwondingsgevaar

Beispieltexte mit "Verletzungsgefahr"

Verletzungsgefahr - Schutzhandschuhe tragenGevaar voor verwonding - veiligheidshandschoenen dragen
Verletzungsgefahr durch falschen oder nachlässigen Gebrauch der persönlichen SchutzausrüstungGevaar voor letsel door foutief of onachtzaam gebruik van de persoonlijke veiligheidsuitrusting
Es besteht Verletzungsgefahr durch abspringende Teile.Er bestaat gevaar voor verwonding door afspringende onderdelen.
Verletzungsgefahr besteht.Deze aanwijzing dient absoluut nageleefd te worden omdat er anders gevaar voor zwaar lichamelijk letsel bestaat.
Verletzungsgefahr durch Eingreifen mit der bloßen Hand bzw. der Finger!Bij eventueel klem zitten van de slagarmen verwondingsgevaar door er met de blote hand of vingers in te grijpen!