"Verkehrsteilnehmer" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Verkehrsteilnehmergebruiker van transportfaciliteiten

Beispieltexte mit "Verkehrsteilnehmer"

Standort von für Verkehrsteilnehmer in Notsituationen bestimmten Telefonen in einem Behälter oder auf einer Säule.Locatie van in een kast of aan een paal geïnstalleerde telefoons die door automobilisten kunnen worden gebruikt in noodsituaties.
Erstens hat der Verkehr erhebliche negative Auswirkungen, beispielsweise für die Verkehrsteilnehmer selbst (Überlastung) und die Gesellschaft insgesamt (Umweltverschmutzung).Ten eerste veroorzaakt de vervoerssector aanzienlijke negatieve externaliteiten, bijvoorbeeld tussen gebruikers onderling (congestie) of voor de samenleving als geheel (vervuiling).