"Urheberrecht" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Urheberrechtauteursrecht
Urheberrechtcopyright
UrheberrechtAuteursrecht

Beispieltexte mit "Urheberrecht"

Urheberrecht oder verwandtes Schutzrecht (NCPR)Auteursrecht of naburig recht (NCPR)
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.Voortgaan met het verbeteren van de wetgeving inzake auteursrechten en aanverwante rechten.
Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder den Rechtsvorschriften der Union;een auteursrecht of naburig recht overeenkomstig het nationale of het Unierecht;

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt.Deze handleiding is door de auteurswet beschermd.
Urheberrechte (copyrights) beim Kopieren von Audio/Video-Daten,kopieerbeveiliging van door auteursrecht beschermde audio- of videogegevens.
Urheberrechtsschutz oder gewerblichen Rechtsschutz zuständigen StellenZendingen voor instellingen die bevoegd zijn ter zake van de bescherming van auteursrechten of de bescherming van industriële of commerciële eigendom
Urheberrechte an diesen Arbeiten an sie abgetreten werden.Het Agentschap kan vorderen dat de auteursrechten ten aanzien van deze activiteiten aan hem worden overgedragen.
Urheberrechtsschutzes.Goedkeuren van de noodzakelijke wetgeving en versterken van de bestuurlijke capaciteit om de bescherming van auteursrechten te verbeteren.