"Teil" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch

Beispieltexte mit "Teil"

Teil gefallendeel gevallen
Schlossschale Teilslotschaal onderdeel
Teil ist gegriffenonderdeel is gegrepen
Teil II: BescheinigungDeel II: Certificering
TEIL B: FlugverkehrsmanagementDEEL B: Luchtverkeersbeheer
Saatgut, Teil V;zaaizaad, deel V;
Getreide, Teil I;granen, deel I;
Geflügelfleisch, Teil XX;pluimveevlees, deel XX;
Beschädigtes Teil wechselnbeschadigd onderdeel vervangen
Bienenzuchterzeugnisse, Teil XXII;producten van de bijenteelt, deel XXII;
Teil I: Angaben zur SendungDeel I: Gegevens betreffende de zending
Teil I erhält folgende Fassung:deel I komt als volgt te luiden:
TEIL III — ANHÄNGE ZUM ZOLLTARIFDERDE DEEL — BIJLAGEN BIJ HET TARIEF
TEIL I — EINFÜHRENDE VORSCHRIFTENEERSTE DEEL — INLEIDENDE BEPALINGEN
TEIL D: Haftung von LuftfahrtunternehmenDEEL D: Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen
Teil einer oder mehrerer Prioritätsachsen.een deel van een of meer prioritaire assen.
Teil eines zusammengesetzten Ausdrucks ist.het onderdeel is van een samengestelde benaming.
Vom Unternehmen auszufüllender TeilDeel in te vullen door de onderneming
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIESEN TEILALGEMENE BEPALINGEN VOOR DIT DEEL
Der Exekutivdirektor nimmt an der Abstimmung nicht teil.De uitvoerend directeur van het agentschap neemt niet aan de stemming deel.
An einer Maßnahme nehmen maximal fünf Rechtspersonen teil.Aan een actie nemen ten hoogste vijf juridische entiteiten deel.
Der Exekutivdirektor der Agentur nimmt an den Beratungen teil.De uitvoerend directeur van het agentschap neemt deel aan de beraadslagingen.
Der Exekutivdirektor der Behörde nimmt an den Beratungen teil.De uitvoerend directeur van de Autoriteit neemt deel aan de beraadslagingen.
an dem Auswahlverfahren nehmen externe und unabhängige Experten teil."Bij het selectieproces worden externe en onafhankelijke deskundigen betrokken.";
Drittland oder Teil davonDerde land of deel daarvan
nicht Teil dieser FunktionGeen deel van deze functie
Flachs und Hanf, Teil VIII;vlas en hennep, deel VIII;
VERTRAULICHER TEIL DES ANTRAGSVERTROUWELIJK DEEL VAN DE AANVRAAG
sonstige Erzeugnisse, Teil XXIV.andere producten, deel XXIV.
Dieser Teil umfasst drei Einzelziele:De Unie heeft een aantoonbare, hoge toegevoegde waarde voor al deze doelstellingen. Samen vormen zij een krachtig en evenwichtig activiteitenpakket dat, in combinatie met de activiteiten op nationaal, regionaal en lokaal niveau, het volledige scala aan Eu
Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, Teil XXI;ethylalcohol uit landbouwproducten, deel XXI;

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Abteilungafdeling
Bauteildetailsonderdeelgegevens
Bauteilgruppeonderdeelgroep
Bauteilgruppeonderdelencategorie
Fehlteilontbrekend onderdeel
Teilemangel Glastischonderdelenmanco glastafel
Teilungsprofil ändernverdelingsprofiel wijzigen
elektronisches Bauteilelektronisch onderdeel
unverheirateter Elternteilongehuwde ouder
Fehlteil Nr.Nr. ontbrekend onderdeel
Fehlteil markiertontbrekend onderdeel gemarkeerd
Mitteilung löschenmededeling wissen
aktuelle Mitteilungenactuele mededelingen
Mitteilung bearbeitenmededeling bewerken
Teile aus TempergussGieten van smeedbaar gietijzer
Teile für DampfturbinenDelen van stoomturbines en andere dampmachines
Teile aus LeichtmetallgussGieten van lichte metalen
Teile von SchienenfahrzeugenDelen van rollend spoor- en tramwegmaterieel
Teile für ZentralheizungskesselDelen van ketels voor centrale verwarming
Schraube mit Sicherungsteilschroef met borggedeelte
Wetterschenkel in Seitenteilverlengdorpel in zijdeel
Sechskantmutter mit Klemmteilzelfborgende zeskantmoer
Artikel 152 VersäumnisurteilArtikel 152 Bij verstek gewezen arresten
Produktions- und IndustrieanlagenteilOnderdeel van een productie-/industrie-installatie
Vorteile des Systemsvoordelen van het systeem
Mitteilungen des Tagesmededelingen van de dag
Artenverteilung (von )Spreiding van soorten(van )
Beteiligte Unternehmen (*)Betrokken ondernemingen (*)
Aufteilung der Benutzeroberflächeopdeling van de gebruikersinterface
Teilnahme am sozialen Lebensociale participatie
Teile von fluidtechnischen GerätenDelen van hydraulische en pneumatische apparatuur
Teileerkennung auf der Förderschienestukherkenning op de transportrail
Teileerkennung auf der FörderschieneStukherkenning op de transportrail
teilentrahmte Milch (fettarme Milch):halfvolle melk:
Teile für elektrische HaushaltsgeräteDelen van elektrische huishoudapparaten
Teilungsvergrößerung durch Verschleiß in %Steekvergroting door slijtage in %
Familie mit einem Elternteileenoudergezin
inkl. Adapterkabel und 24V Netzteilincl. adapterkabel en 24V voeding
Staatliche Mittel und selektiver VorteilStaatsmiddelen en selectief voordeel
Einfuhrmenge (in 1000 m2) und MarktanteilOmvang van de invoer (in 1000 m2) en marktaandeel
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteildoorvoergat in het aan te sluiten onderdeel
Prüfung zum Vergleich mit dem OriginalteilVergelijkende test met origineel onderdeel
Bestimmung von Biomasseanteil und fossilem AnteilBepaling van de biomassafractie en de fossiele fractie
Masse des Ersatzteils: …Massa van het vervangingsonderdeel: …
es gibt keine Verschleißteileer zijn geen slijtende onderdelen
Sind die Förderteile verklemmt?Zitten er transportdelen klem?
AKL = automatisches KleinteilelagerAKL = automatisch bakkenmagazijn
Zuteilungskoeffizient gemäß Artikel 1Toewijzingscoëfficiënt als bedoeld in artikel 1
Sicherheitshinweis und Wartungshinweise Zukaufteileveiligheidsaanwijzing en onderhoudsaanwijzingen bijgekochte onderdelen
Sicherheitshinweis Quetschgefahr bei Sortierteilentfernungveiligheidsaanwijzing beknellingsgevaar bij verwijdering sorteergoed