"Steuerpflichtiger" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Steuerpflichtigerbelastingplichtige

Beispieltexte mit "Steuerpflichtiger"

Ein Steuerpflichtiger unterrichtet den Mitgliedstaat der Identifizierung spätestens am zehnten Tag des folgenden Monats auf elektronischem Wege vonEen belastingplichtige stelt de lidstaat van identificatie uiterlijk de tiende dag van de maand volgend op de beëindiging of wijziging langs elektronische weg in kennis van:

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

In dieser Ermächtigung kann für jede Kategorie verbrauchsteuerpflichtiger Waren, die empfangen werden können, eine zulässige Höchstmenge festgelegt werden.In deze machtiging kan een maximaal toegestane hoeveelheid zijn bepaald voor iedere categorie van accijnsgoederen die de persoon mag ontvangen.
Steuerhinterziehung führt zu erheblichen Einnahmeverlusten der Staatshaushalte und kann bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren Wettbewerbsverzerrungen verursachen.Fraude in de Europese Unie heeft ernstige gevolgen voor de nationale begrotingen en kan leiden tot concurrentieverstoring in het accijnsgoederenverkeer.