"Sozialrecht" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Sozialrechtsociaal recht

Beispieltexte mit "Sozialrecht"

mit dem geltenden Steuer- und Sozialrecht in Einklang stehen;voldoen aan de bepalingen van het toepasselijke fiscale en sociale recht;

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Sachleistungen entsprechen den nationalen steuer- und sozialrechtlichen Bestimmungen.Bijdragen in natura moeten voldoen aan de nationale bepalingen inzake belastingen en sociale zekerheid.
Sie erfüllen die Anforderungen der geltenden steuer- und sozialrechtlichen Bestimmungen.zij voldoen aan de bepalingen van de toepasselijke fiscale en sociale wetgeving;