"Sicherheitsvorschriften" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Sicherheitsvorschriftenveiligheidsvoorschriften

Beispieltexte mit "Sicherheitsvorschriften"

Anlagenspezifische Sicherheitsvorschrifteninstallatiegerelateerde veiligheidsvoorschriften
Sicherheitsvorschriften für den Schutz von VerschlusssachenVeiligheidsvoorschriften betreffende de bescherming van gerubriceerde gegevens
Modul SVI: Zusätzliche EU-Anforderungen an die SicherheitsvorschriftenModule SVI: Aanvullende EU-voorschriften voor de veiligheidsspecificatie
Für Verschlusssachen gelten die Sicherheitsvorschriften der Kommission.Met betrekking tot vertrouwelijke informatie zijn de veiligheidsregels van de Commissie van toepassing.
Die aktuellen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.De actuele ongevallenpreventie- en veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen.
besonders konstruiert zur Erfüllung nationaler Sicherheitsvorschriften für explosionsgefährliche Munitions-Umgebungen;speciaal ontworpen volgens nationale veiligheidsnormen voor gebruik in ruimten met explosieven;
Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieser Maschine ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften für den MaschinenbauEerste vereiste voor een veilig gebruik en een storingvrije werking van deze machine is bekendheid met de algemene veiligheidsinstructies en de veiligheidsvoorschriften voor de werktuigbouwkunde

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Grundkenntnisse in den Bereichen Navigation und einschlägige Sicherheitsvorschriften;basiskennis op het gebied van de zeevaart en passende kennis van de veiligheidsvoorschriften;
unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission unverzüglich über die unter Buchstabe a genannten nationalen Sicherheitsvorschriften;brengen de lidstaten de Commissie onverwijld op de hoogte van de onder punt a) bedoelde nationale beveiligingsvoorschriften;