"Schaltfläche" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Schaltflächeknop

Beispieltexte mit "Schaltfläche"

Schaltfläche nach Benutzern suchen.Te klikken naar gebruikers zoeken.
Auf jeder Seite des Assistenten befindet sich eine "Abbrechen" Schaltfläche.Op elke pagina van de assistent bevindt zich een knop "Stoppen".
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.Klik op de knop Verder.
Beim ersten Schritt ist die "Zurück" Schaltfläche nicht anwählbar.Bij de eerste stap is de knop "Terug" niet selecteerbaar.
Beim letzten Schritt ist die Schaltfläche "Weiter" nicht anwählbar.Bij de laatste stap is de knop "Verder" niet selecteerbaar.
Die Schaltfläche "Weiter" führt zum nächsten Schritt des Assistenten.De knop "Verder" leidt u naar de volgende stap in de assistent.
Die "Zurück" Schaltfläche führt zum vorherigen Schritt des Assistenten.De knop "Terug" leidt u terug naar de vorige stap in de assistent.
Neue Alarming-Aufgaben werden mit Hilfe der folgenden Schaltfläche angelegt.Nieuwe alarmeringstaken worden met behulp van de volgende knoppen aangemaakt.
Über die Schaltfläche "Ursachenvorschläge kopieren" wird das Kopieren durchgeführt.Met de knop "Mogelijke oorzaken kopiëren" wordt het kopiëren uitgevoerd.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Browser-Schaltflächen betätigtbrowser-knoppen gebruikt
Betätigung der "Abbruch"-Schaltflächenklikken op de knop "annuleren"
Betätigung von Schaltflächen - AusnahmeKlikken op de knoppen - Uitzondering
Betätigung von "Weiter"- bzw. "Speichern"-SchaltflächenKlikken op de knoppen "Verder" - resp. "Opslaan"
Unten stehende "Zurück"-Schaltfläche betätigen und erneut versuchenKlik op de onderstaande knop "Terug" en probeer het nogmaals
Es befindet sich in der Titelleiste unterhalb der "Filtern"-Schaltfläche.Het staat in de titelbalk onder de knop "Filteren".
Die Schaltfläche "Weiter" führt immer zum nächsten Schritt des Assistenten.De knop "Verder" leidt u altijd naar de volgende stap in de assistent.
Betätigen Sie dazu die Schaltfläche "Bearbeiten" links neben der RandbedingungslisteKlik hiertoe op de knop "Bewerken" links naast de lijst met randvoorwaarden
Die veränderten Einstellungen werden mittels der Schaltfläche "Parameter übernehmen" gespeichert.De gewijzigde instellingen worden middels de knop "Parameter overnemen" opgeslagen.