"Referenzpunkte" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Referenzpunktereferentiepunten

Beispieltexte mit "Referenzpunkte"

Referenzpunkte der Betriebsmittelreferentiepunten van het apparaat
Die Referenzpunkte zum Frontendmodul bilden die idealen Fahrzeugmaße ab.De referentiepunten tot de frontendmodule geven de ideale voertuigafmetingen weer.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Referenzpunkten zum Fahrzeug somit nicht die idealen Fahrzeugmaße nach, sondern addiert bzw. subtrahiert jeweils 4mm zu diesen.De instel-Master reproduceert aan de hand van de referentiepunten van het voertuig niet de ideale voertuigmaten, maar telt er telkens 4 mm bij of trekt er telkens 4 mm vanaf.