"Referendum" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Referendumreferendum

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Er ist aktiv für das "Referendum" vom 16. März 2014 eingetreten.Aksyonov heeft actief geijverd voor het op 16 maart geplande "referendum".
Verantwortlich für die administrative Durchführung des Krim-Referendums.Verantwoordelijk voor het organiseren van het referendum op de Krim.
Nach dem russischen System verantwortlich für die Unterzeichnung der Ergebnisse des Referendums.Verantwoordelijke onder het Russische bestel voor de ondertekening van de uitslag van het referendum.