"Rede" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Redetoespraak

Beispieltexte mit "Rede"

Zweifel hatte sie jedoch hinsichtlich der Anwendung der Regelung auf die in Rede stehenden Unternehmen.Zij twijfelde over de toepassing van de regeling op de bewuste ondernemingen.
Je nach dem in Rede stehenden spezifischen Marktversagen berücksichtigt die Überwachungsbehörde folgende Elemente:Afhankelijk van het specifieke marktfalen dat dient te worden aangepakt, neemt de Autoriteit de volgende elementen in aanmerking:

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Anredeaanhef
Anredetitel
Blechveredelungveredeling van metaalplaten
ArchivsensorEdelstahlausführungarchiefsensor uitvoering in roestvrijstaal
ArchivsensorEdelstahlausführungKabelanschlussarchiefsensor uitvoering in roestvrijstalen kabelaansluiting
aktive Veredelungactieve veredeling
passive Veredelungpassieve veredeling
ArchivsensorEdelstahlausführungreduzierter Schalldruckarchiefsensoruitvoering in roestvrijstaal verminderde geluidsdruk
Verhaltensregeln und RedezeitGedragsregels en spreektijd
Redezeit und deren etwaige VerlängerungSpreektijd en eventuele verlenging daarvan
Sortenumstellung auch durch Umveredelung;omschakeling op andere rassen, onder meer door overenting;
Aussetzung des passiven VeredelungsverkehrsSchorsing van de regeling passieve veredeling
Schutzmassnahmen und aktiver veredelungsverkehrVrijwaring en actieve veredeling
in die passive Veredelung übergeführte Waren,onder de regeling passieve veredeling geplaatste goederen;
Artikel 151 Prozesshindernde Einreden und ZwischenstreitArtikel 151 Excepties en procesincidenten
Halogenderivate des Chinolins; Chinolincarbonsäurederivatehalogeenderivaten van chinoline; derivaten van chinolinecarbonzuren
ArchivsensorEdelstahlausführungMetallstecker für raue Einsatzbedingungenerhöhter Schalldruckarchiefsensoruitvoering in roestvrij staalconnector in metalen uitvoering voor zware gebruiksomstandighedenverhoogde geluidsdruk