"Rebfläche" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Rebflächewijngaard

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

laufende Bewirtschaftung einer Rebfläche;het dagelijkse beheer van een wijngaard;
Umstrukturierung und Umstellung von RebflächenHerstructurering en omschakeling van wijngaarden
Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen gemäß Artikel 46,herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig artikel 46;
Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen gemäß Artikel 103qHerstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig artikel 103 octodecies
Falls die Rebflächen bewässert sind, Datum der letzten Bewässerung:Als de wijngaarden geïrrigeerd zijn, datum waarop voor het laatst water is gegeven:
Die Mitgliedstaaten können weitere Einzelheiten festlegen, insbesondere bezüglich des Alters der ersetzten Rebflächen.De lidstaten kunnen verdere specificaties vaststellen, met name wat betreft de leeftijd van de vervangen wijngaarden.
Verbesserungen der Rebflächenbewirtschaftungstechniken, insbesondere die Einführung fortschrittlicher Systeme nachhaltiger Erzeugung.verbetering van wijnbouwtechnieken, in het bijzonder de invoering van geavanceerde systemen van duurzame productie.