"Panama" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

PanamaPanama

Beispieltexte mit "Panama"

Gilt für Zentralamerika mit Ausnahme von Panama.Van toepassing op Midden-Amerikaanse landen met uitzondering van Panama.
Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.Twee tariefcontingenten zijn uitsluitend aan Panama toegekend.
Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Sierra Leone, Panama [NAFO])Onbekend (laatst bekende vlaggen: Sierra Leone, Panama [NAFO])
Bei der Kommission gingen Anträge der Republik El Salvador, der Republik Guatemala und der Republik Panama ein.De Commissie heeft een verzoek ontvangen van de Republiek El Salvador, de Republiek Guatemala en de Republiek Panama.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

PanamakanalPanamakanaal
Einschließlich ehemalige Panamakanal-ZoneMet inbegrip van de voormalige Kanaalzone
Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, Belize)Onbekend (laatst bekende vlaggen: Panama, Belize)