"Nennleistung" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Nennleistungnominaal vermogen

Beispieltexte mit "Nennleistung"

Nennleistung Gesamtnominaal vermogen totaal
einer Nennleistung von nicht mehr als 30 Ween nominaal vermogen van niet meer dan 30 W,
einer Nennleistung von nicht mehr als 250 Ween nominaal vermogen van niet meer dan 250 W,
einer Nennleistung von nicht mehr als 250 Ween nominaal vermogen van niet meer dan 250 W,
ein Netzteil (PSU) mit einer Nennleistung von mindestens 1000 W.een stroomvoorziening met een nominaal uitgangsvermogen van ten minste 1000 W.
Höchste Nennleistung (g): … kW bei … min–1 (Verbrennungsmotor) (1)Nettomaximumvermogen (g): … kW bij … min–1 (verbrandingsmotor) (1)
Das Zeichen Pn bezeichnet den numerischen Wert der Nennleistung in Kilowatt.Het symbool Pn geeft de numerieke waarde van het in kilowatts uitgedrukte maximale nominale nettovermogen aan;
Die „Nennleistung“ ist die Nennleistung des Motors gemäß ISO 4106:2004.„maximaal nominaal nettovermogen”: nominaal motorvermogen zoals gedefinieerd in ISO 4106:2004.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Wärmenennleistung > 12 kW und ≤ 30 kWNominale warmteafgifte > 12 kW en ≤ 30 kW
Motornennleistung: … kW bei … min–1Maximaal nominaal nettovermogen: … kW bij … min–1
die Nennleistungsaufnahme muss weniger als 1600 W betragen;bedraagt het nominale ingangsvermogen minder dan 1600 W;
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb [2]Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur [2]
V. die Wärmenennleistung in kW, auf die nächste ganze Zahl gerundet;V. de nominale warmteafgifte in kW, afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal;
Bei Wärmenennleistung des Raumheizgeräts mit Kraft-Wärme-Kopplung bei ausgeschaltetem ZusatzheizgerätBij nominale warmteafgifte van een ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling met uitgeschakeld aanvullend verwarmingstoestel
Bei Wärmenennleistung des Raumheizgeräts mit Kraft-Wärme-Kopplung bei eingeschaltetem ZusatzheizgerätBij nominale warmteafgifte van het ruimteverwarmingstoestel op basis van warmtekrachtkoppeling wanneer het aanvullende verwarmingstoestel is ingeschakeld