"Name" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Namenaam
NameNaam

Beispieltexte mit "Name"

Name der Positionnaam van de positie
Name des Deckblattsnaam van het tabblad
Name der Objektangabennaam van de objectgegevens
Name der Vorbemerkungennaam van de opmerkingen
Name der Alternativpositionnaam van de alternatieve positie
Name der Anlage im PlanNaam van de installatie in het TNP
Name der geografischen AngabeNaam van de geografische aanduiding
Name der Firma oder OrganisationBedrijfsnaam
Name der zuständigen Behörde …Naam van de bevoegde instantie …
Name des er mächtigten TierarztesNaam van de bevoegde dierenarts:
Name des Vaters: Mohammed Darkazanli;naam van de vader is Mohammed Darkazanli;
Name des zu validierenden LuftfahrtunternehmensNaam van de te valideren luchtvaartmaatschappij
Der Flussgebietseinheit eines Wasserlaufs zugeordneter Code und/oder Name.Code-identifier en/of naam die is toegekend aan het stroomgebiedsdistrict van een waterloop.
Der im genehmigten ReferenceSpeciesScheme verwendete wissenschaftliche Name.De wetenschappelijke naam die wordt gebruikt in het geautoriseerde ReferenceSpeciesScheme.
Um als garantiert traditionelle Spezialität eingetragen werden zu können, muss ein NameOm te kunnen worden geregistreerd als gegarandeerde traditionele specialiteit, moet een naam:
Der Name des Bergwerks.De naam van de mijn.
F100: Name der ZahlstelleF100: naam van het betaalorgaan
der Name des erfassten Stoffs;de naam van de geregistreerde stof;
HERSTELLER UND NAME DES IMPFSTOFFSFABRIKANT EN NAAM VAN HET VACCIN
An (vollständiger Name und Anschrift):Geadresseerde (volledige naam en adres):
Vollständiger Name des Ursprungslandes.Volledige naam van het land van oorsprong.
F221: Name der zwischengeschalteten OrganisationF221: naam van de bemiddelende instantie

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Nachnameachternaam
Parameternameparameternaam
Rollennamefunctienaam
Benutzernamegebruikersnaam
Projektnameprojectnaam
namentliche Abstimmunghoofdelijke stemming
Textname änderntekstnaam wijzigen
Rollenname (Deutsch)functienaam (Duits)
Rollenname übersetzenfunctienaam vertalen
Konstruktionsname ändernconstructienaam wijzigen
lateinamerikanische OrganisationLatijns-Amerikaanse organisatie
Name des Titelsnaam van de titel
Name des Dokumentsnaam van het document
Name des Schlusstextsnaam van de eindtekst
Name (in Druckschrift)Naam (in blokletters)
Name (in Großbuchstaben):Naam (in blokletters):
Ihr gewünschter BenutzernameUw gewenste gebruikersnaam
letzte Änderung (Name)laatste wijziging (naam)
Ändern des Textbausteinnamenswijzigen van de sjabloonnaam
Ändern des Konstruktionsnamenswijzigen van de constructienaam
Bestehende geschützte WeinnamenBestaande beschermde wijnnamen
Andere Bodenbezeichnung (OtherSoilNameType)Ander bodemnaamtype (OtherSoilNameType)
Namen des chemischen Stoffes.Benaming van de chemische stof.
Name, Vorname bzw. Firmenname:Achternaam en voornaam van de indiener van de klacht, of naam van het bedrijf.
Name, Anschrift und Kontaktdatenii. de naam, het adres en de contactgegevens van:
Name, Anschrift und Kontaktdaten;naam, adres en contactgegevens;
Name oder Warenzeichen des LieferantenDe naam van de leverancier of het handelsmerk
Name des zu validierenden Unternehmens*Naam van de te valideren organisatie*
Name in Großbuchstaben und DienstbezeichnungNaam in hoofdletters en functie
der Vor- und NachnameVoor- en achternaam
Bei natürlichen Personen: Vor- und NachnameNatuurlijke personen: voor- en achternaam
Wissenschaftlicher Name (Gattung und Art) und üblicher ArtnameWetenschappelijke naam (genus- en soortnaam) en gewone naam van de soort
Im Namen des RatesVoor de Raad
den zu schützenden Namen;de naam die moet worden beschermd;
im Namen des Präsidenten,namens de voorzitter,
den Namen des Rechtsinhabers,de naam van de rechthebbende,
die Namen der Patrouillenschiffe;nadere gegevens over de patrouillevaartuigen;
Feldname: Supplementary Unit TypeVeldnaam: aanvullend eenheidstype
des Namens dieser Beteiligungsunternehmen;de naam van die deelnemingen;